Nieuwsbrief 3 Lente 2017

De ontwikkelingen in onze wijk gaan door. In een kleine 200 huishoudens in onze wijk wordt deze nieuwsbrief ontvangen.

Daarnaast zijn we ook gestart op wijkniveau  met een whatsapp-groep op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Zo langzamerhand beginnen we daar onze vorm wat in te vinden. Het is namelijk bepaald geen chat-groep, zoals het in de meeste privé-whatsapp-kontakten gebruikelijk is. Omdat het hier een precair onderwerp betreft, namelijk het voorkomen en signaleren van inbraken, insluipingen en vernielingen, vergt het van deelnemers heel wat discipline om zakelijk en feitelijk te blijven.

Op het gebied van veiligheid is er heel wat gaande. Een aantal wijkbewoners is op pad geweest met de wijkagent om veiligheidsrisico’s in beeld te krijgen. Een voorlichtingsbijeenkomst op dit gebied,  bedoeld voor alle wijkbewoners, is in voorbereiding. Verder wordt de aanschaf van zogenaamde veiligheidskoffers overwogen. Koffers die in huis geplaatst worden, bijvoorbeeld tijdens vakantie, en bij onraad een signaal doorgeven. Het is de bedoeling dat deze koffers tegen kostprijs geleend en gehuurd kunnen worden.

Whats-app kan ook ingezet worden voor andere doeleinden. In de nabije toekomst wordt geïnventariseerd per straat of er ook behoefte is aan een whatsappgroep per straat. Het gaat dan om groepen van bewoners die elkaar kennen of (willen) gaan leren kennen. Het past goed in een ander doel van ons buurtnetwerk: omzien naar elkaar, waarover elders in deze nieuwsbrief meer. In deze whatsapp-groepen is chatten juist wel de bedoeling.

Binnenkort hoopt de initiatiefgroep ook bekend te maken wie in uw straat bereid gevonden is om als buurtverbinder te gaan functioneren. Met deze buurtverbinders willen we afspraken gaan maken over hoe de onderlinge kontakten in uw straat onderhouden en wellicht verbeterd kunnen worden. Zij krijgen een belangrijke taak in uw straat, maar wat het precies gaat inhouden en hoe dat vervolgens vorm kan krijgen, dat moet nog besproken worden. Ideeën zijn uiteraard van harte welkom.

Begin april vindt er ook weer een wijkschouw plaats. Vertegenwoordigers van de gemeente, WIN, wijkbewoners en anderen gaan dan kritisch de wijk door om zo veel mogelijk minpunten op het gebied van stoep, straat, plantsoen, groen, verkeersveiligheid e.d. te inventariseren. Uiteindelijk zullen deze acties tot verbeteringen moeten leiden.

Genoeg te doen dus. Wij wensen u een aangename lente toe in een prachtige woonwijk !