Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

---

De tweede Nieuwsbrief !!

De tweede nieuwsbrief van buurtnetwerk “ Hullenveld” is uit. De afgelopen twee maanden werden gekenmerkt door het verder uitspreiden van het buurtnetwerk. We groeien nog steeds. Inwoners van Hullenveld melden zich aan en dat blijft ook altijd mogelijk. Misschien kunt u uw buren of andere wijkbewoners nog interesseren voor ons buurtnetwerk (een simpel emailtje aan hullenveld@ziggo.nl is voldoende), dat als …

Meer lezen.

---

Winter, gladheid, strooien, ...

De gemeente Noordenveld bestrijdt de gladheid als eerste op de belangrijkste verbindingswegen en routes (A-routes) langs scholen, winkels en bejaardencentra. Voor onze wijk gaat het in grote lijnen om de Hullenweg, Nieuweweg, Norgerweg, Ceintuurbaan en fietspad Norgerweg, Noorderkroon, Molenweg, parallelweg  langs …

Meer lezen.

---

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting scholen.

De gemeenteraad van Noordenveld heeft 8 juni jl. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2022 vastgesteld. Daarin is een haalbaarheidsonderzoek opgenomen naar de huisvesting van scholen. Voor onze wijk is de (her)huisvesting van een tweetal scholen in Roden interessant. Het gaat om obs De Marke aan de Molenweg en cbs De Parel aan de Dreesdestraat (valt onder Middenveld). Voor deze twee scholen …

Meer lezen.

---

WhatsApp buurtpreventie in wijk Hullenveld van start.

Op 7 december zijn we in Hullenveld gestart met een buurtpreventie WhatsApp-groep. Inmiddels functioneert de WhatsApp-groep en is iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld op de hoogte gesteld en toegevoegd aan de groep. We hebben de gemeente gevraagd om ook de borden, die aangeven dat er een WhatsApp-groep actief is, te gaan plaatsen. We hopen zo inbrekers -en anderen met …

Meer lezen.

---
wijkschouw

Bevindingen wijkschouw

Wijkschouw van 27 oktober 2016.

Een aantal inwoners van de wijk, sociaal wijkbeheer van Welzijn in Noordenveld en de grijs/groen medewerker van de gemeente, zijn de wijk doorgegaan om alle punten na te gaan, die eerder bij de voorschouw vanuit de initiatiefgroep en door een aantal wijkbewoners waren aangedragen. Wijkschouwen algemeen Deze wijkschouwen zijn ontstaan vanuit de achtergrond van een …

Meer lezen.

---
verkeersveiligheid-bij-u-voor-de-deur

Verkeersveiligheid Hullenveld

Zoals bekend zal op niet al te lange termijn de rotonde “Stuurwold” aan de rand van onze wijk aangepast worden en met name fietsvriendelijk gemaakt worden. In het overleg hierover met de gemeente kwam naar voren dat het kruispunt van de Wijchellaan/ Nijlandspark met de Nieuweweg ook niet bepaald fietsvriendelijk c.q. ongevaarlijk is. Fietsers vanuit het centrum steken hier vaak …

Meer lezen.

---
bouwkraan

Stand van zaken Ronerborg locatie.

Op 27 oktober 2016 heeft het college, de Raad van de gemeente Noordenveld per brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken voor de Ronerborg-locatie. Ook geïnteresseerde projectontwikkelaars en potentiele bewoners hebben een brief van gelijke strekking gekregen. De inhoud van die brief is als volgt: Stand van zaken Ronerborg-locatie 27-10-2016 Geacht raadslid, Vlak voor de zomervakantie hebben …

Meer lezen.

---
sportcentrum-de-hullen

Geen hangplek voor jongeren !

De plannen om op het terrein achter sportcomplex de Hullen een hangplek voor jongeren te creëren zijn eerst van de baan. Dit heeft de gemeente laten weten. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we u opnieuw hierover informeren.

---