Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

---

Eerste Nieuwsbrief.

We gaan van start met een nieuwsbrief voor het buurtnetwerk Hullenveld.De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig; alleen dan wanneer er iets te melden valt. Bij voorkeur vindt digitale verspreiding plaats via email; wijkbewoners die aangegeven hebben de nieuwsbriefniet digitaal te willen/kunnen ontvangen, krijgen deze op papier door de brievenbus. De onderwerpen van de nieuwsbrieven kunnen worden teruggelezen …

Meer lezen.

---
cid_image001_jpg01d1d084

Wat is het buurtnetwerk.

Ideeën over het oprichten van het buurtnetwerk Hullenveld zijn min of meer toevallig ontstaan tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten die in de wijk georganiseerd werden over de vernieuwing van de riolering. Hieruit is een initiatiefgroepvoortgekomen, die nu ongeveer 1½ jaar bijeen is. De gemeente Noordenveld kent een dekkend netwerk van dorps- en wijkverenigingen. De enige witte vlek is nog onze wijk: Hullenveld.Onze …

Meer lezen.

---
aanbellen

Huis aan huis bezoeken

U heeft het de afgelopen tijd meegemaakt, de initiatiefgroep Hullenveld heeft getracht iedereen in de wijk (met uitzondering van de bewoners van de Rozenhof, de Hullen, Beek en Bosch en de Noorderkroon, zij worden later benaderd) persoonlijk te interesseren voor deelname aan het buurtnetwerk Hullenveld. Onze wijk kent ongeveer 450 adressen. Tot nu heeft ongeveer 50% van de bewoners interesse …

Meer lezen.

---
foto-hullenveld1

Wijkschouw 27 oktober 2016

In oktober vindt er weer een zogenaamde wijkschouw plaats. Vertegenwoordigers van de gemeente en andere instanties gaan dan samen met leden van de initiatiefgroep door de wijk heen om dingen die in de wijk die beterkunnen, te signaleren en vast te leggen. Doel natuurlijk: komen tot verbetering. Te denken valt aan overhangend groen, losliggende stoeptegels, onveilige (verkeers)situaties, falende straatlantarens, slechte …

Meer lezen.

Informatie van onze wijkagent

In september j.l. had de initiatiefgroep een oriënterend gesprek met de wijkagent van Hullenveld: Robert Bouma. Er kwamen een drietal onderwerpen aan de orde: de organisatie van de politie, de woninginbraken in de wijk en het opstarten van WhatsAppgroepen. Drenthe is ingedeeld in drie districten. Wij vallen onder het district Noord-Drenthe met als basiseenheid Noordenveld. Telefoontjes komen tot 22.00 uur …

Meer lezen.

---

Buurt WhatsApp groep

Het ligt in de bedoeling om ook in onze wijk een Whatsapp-groep op te zetten rond het thema veiligheid. Een gesprek hierover met onze wijkagent Robert Bouma, heeft hierover al plaatsgevonden. Via een Whatsapp-berichtje kan in een fractie van een seconde iedereen die meedoet geïnformeerd worden over gesignaleerde verdachte zaken. Statistieken laten zien dat in wijken met een Whatsapp-groep het …

Meer lezen.

---

Rotonde "Stuurwold"

Al twee keer zijn de initiatiefgroep (en vertegenwoordigers van de wijk Middenveld) met een verkeerskundige van de gemeente bij elkaar geweest om ideeën te bespreken over de reconstructie van de rotonde “Stuurwold”. Uitgangspunt bij de reconstructie is dat de rotonde fietsvriendelijker gemaakt wordt (fietsers krijgen voorrang). Voordat de reconstructie in 2017 ter hand genomen wordt, zullen andere belanghebbenden (Stuurwold, van …

Meer lezen.

---
whatsapp-algemeen

Sociale WhatsApp groepen

Parallel aan de wijk-whatsappgroep lijkt het de initiatiefgroep een goed idee om ook per straat Whatsappgroepen in het leven te roepen. Het gaat dan niet om ‘veiligheid’ maar meer over sociale zaken. Het kan om alles en nog wat gaan: de poes is zoek, wie kan bij mij een schilderijtje ophangen, ik ben ziek; kan er iemand vandaag boodschappen voor …

Meer lezen.

---
sportcentrum-de-hullen

Hangplek voor jongeren?

Er bestaan plannen (WIN, gemeente) om op het terrein achter sportcomplex de Hullen een hangplek voor jongeren te creëren. Er is een toezegging om hierover voor realisatie een overleg met het buurtnetwerk te laten plaatsvinden. Geïnteresseerden voor dit overleg (tijd en plaats nog niet bekend) kunnen zich melden via hullenveld@ziggo.nl

Meer lezen.

---