Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

---

Nieuwsbrief Herfst 2019

Iets later dan u van ons gewend bent, ligt het er dan nu dan toch; de nieuwsbrief over Hullenveld.

Bijzondere aandacht vragen wij voor de “startnotitie gebiedsplan Roden Zuid”. De gemeente schetst hierin de situatie op het gebied van wonen, verkeer, sport, waterhuishouding en nog veel meer in met name onze wijk en het gebied ten zuiden van de Hullenweg. Alhoewel er nog weinig concreet is, is er niet veel fantasie voor nodig in welke richting het zou kunnen gaan. Lezen dus.

Dichter bij de grond is de inventarisatie van afvalbakken in onze wijk (en andere wijken). In de afgelopen maanden is nauwkeurig in kaart gebracht waar al afvalbakken staan en waar deze nog zouden moeten komen. De inventarisatie is een gevolg van de toezegging door het college van B&W aan het platform van de wijkverenigingen om het hondenpoepprobleem voor ééns en altijd de wereld uit te helpen. Afvalbakken, op strategische plekken, waarin ook hondenpoep gedeponeerd kan worden, is dan als onderdeel van het hondenpoepbeleid van belang.

Op het moment van schrijven van deze inleiding is nog niet bekend hoe precies de plannen zijn voor de herinrichting van de skateboardbaan (gelegen tussen de hockeyvelden en de korfbalvelden). In oktober zal hier meer duidelijk over worden. We houden u op de hoogte.

En er is meer te lezen in deze nieuwsbrief. Wij wensen u een mooie nazomer en een prachtige herfst toe.

Reacties: hullenveld@ziggo.nl

---

Voor de nieuwbouw van de Marke worden door de projectleiding nieuwsbrieven gemaakt om belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. In deze eerste nieuwsbrief wordt ook de project-organisatie beschreven en kunt u zich nog aanmelden voor een werkgroep. Hierbij een link naar de eerste Nieuwsbrief. Er zijn ook al een aantal buurtbewoners nauw betrokken bij de bouwplannen. Voor …

Meer lezen.

---

Vervoer voor Ouderen in Noordenveld (VOR) is een stichting die personen van 55 jaar en ouder van deur tot deur vervoert binnen een straal van 35 km in de gemeente Noordenveld. Voor personen met een beperking geldt geen leeftijdsgrens. Onze drie bussen, waarvan twee voorzien zijn van een rolstoellift, rijden zeven dagen per week, van 09.00 uur ’s morgens tot 22.00 …

Meer lezen.

---

De gemeente heeft een notitie gemaakt als start voor de planontwikkeling van het gebied Roden Zuid. In deze notitie worden heel veel onderwerpen en aspecten belicht. Voor wie geïnteresseerd is, hierbij een linkje naar de gehele nota. Hierbij de link naar de inhoud : Startnotitie Gebiedsplan Roden Zuid

Meer lezen.

---

Op zaterdag 28 september organiseert  een groep jongeren  vanaf 13.00 uur een speelmiddag bij de skatebaan. ( Deze ligt tussen het hockey- en korfbalveld, aan het Zijpendaal en het Hullenbosje).  Er komt: een whipe-outbaan, een luchtkussen, suikerspinmachine, er worden oud Hollandse spelen georganiseerd.  Dit is een  goodwill actie tegenover de buurt die in het voorjaar en zomer overlast  van jongeren …

Meer lezen.

---

De gemeente geeft ons de mogelijkheid om, als bewoners van de wijk Hullenveld, de braakliggende terreinen aan de Ceintuurbaan Zuid en de J.Fabriciuslaan zelf zodanig te onderhouden dat het er een stuk plezieriger gaat uitzien. Met vooral meer diversiteit van bloemen en planten. Door een andere manier van onderhouden kan de biodiversiteit sterk verbeteren: meer bloemen, meer insecten en meer …

Meer lezen.

---

Het is misschien nog onvoldoende bekend, maar de gemeente Noordenveld wil in 2040 energieneutraal zijn. Er zijn inmiddels twee pilot-projecten gestart in de gemeente. Het streven is om  de wijk Norg-west en het dorp Roderwolde (twee heel verschillende locaties qua woningvoorraad, bevolkingssamenstelling, vraagstukken e.d.) reeds in 2021 energieneutraal te maken. Voor het eind van dit jaar wordt door het college …

Meer lezen.

---

 In de wijk Hullenveld (en bij de buren van Roderveld) is een werkgroep actief die zich bezighoudt met de revitalisering van het Hullenbosje en omgeving. Op initiatief van deze werkgroep is er contact geweest met de gemeente over de plaatsing van een picknickbank met tafel en afvalbak (hondenpoep) naast het speelveld tussen de hockey- en korfbalvelden. De bank zou moeten …

Meer lezen.

---

Op 21 mei j.l. vond de aftrap plaats van het zogenaamde “Dorpenfonds”.  Jeroen Westendorp, wethouder in de gemeente Noordenveld informeerde de aanwezigen in het Dorpshuis de Schans in Een over dit door de coalitie ingestelde fonds. De avond was bedoeld om de aanwezigen, meest betrokkenen bij de diverse dorps- en belangenverenigingen in de gemeente te inspireren tot het nemen van …

Meer lezen.

---