Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

Nieuwsbrief 14 Voorjaar 2021

Valt er nog iets te melden in deze tijden waarin niet veel lijkt te gebeuren ? Op de valreep verscheen in de Krant en het Roder Journaal de aankondiging dat de gemeenteraad onze mening wil weten over de invulling van Roden-Zuid. Wat gaat er in onze wijk gebeuren op het gebied van woningbouw, verkeer, sport, water en natuur ?  Er zijn twee online-bijeenkomsten belegd op 22 en 25 maart van 19.30-22.00 uur. Deelname hieraan is mogelijk door voor 19 maart een email te sturen naar griffie@noordenveld.nl . Naam, woonplaats en datum van voorkeur vermelden. Ook kan in de periode van 15 maart tot en met 28 maart een online-vragenlijst ingevuld worden via www.noordenveld.nl/roden-zuid. Een belangrijk moment om mee te denken en mee te praten over de eerder verschenen schets van de gemeente over de ingrijpende veranderingen in onze wijk en leefomgeving. Is de wijk u iets waard, kom dan in actie !!

Iets anders kwam eerder deze maand tot ons. Hullenveld moet van het gas af en wel voor 2030. Lees hierover hieronder in deze nieuwsbrief.

 Wat ook zou gebeuren maar wat onze wijk vooralsnog voorbijgaat is de zogenaamde “afvalkraam”; een mini-brengstation waar één keer per maand gratis klein-afval gebracht kan worden. In de lokale pers was daar van alles al over te lezen; wel dus in de dorpen rond om ons heen maar niet in onze wijk, alhoewel een tijd geleden gepeild werd waar dit mobiele brengstation in onze wijk zou moeten komen te staan.

Meer nieuws over de afgelopen tijd hieronder in de nieuwsbrief. Tenslotte nog een heugelijk feit. Schrijver dezes constateerde onlangs een diepe verzakking in de stoep bij zorgcentrum de Hullen. Gevaarlijk voor de bewoners die een rondje willen maken om het complex en daarbij met rollator of rolstoel snel uit balans kunnen raken. De formele weg maar eens bewandeld en een melding gemaakt op de website van de gemeente. En wat gebeurt ? Binnen een paar dagen gerepareerd. Hulde aan de gemeentewerkers !

NB: Alle nieuwsberichten (ook de voorgaande) zijn ook terug te vinden op onze website, www.hullenveldroden.nl

Mede op verzoek van ons buurtnetwerk om bewoners van Hullenveld vooraf te betrekken bij de besluitvorming over Roden-Zuid komt de raad met onderstaand initiatief. Onze oproep is dan ook: Maak er gebruik van! De tekst is overgenomen van de gemeentepagina dd. 9 maart 2021. PRAAT MET DE RAAD ! De vraag naar woningen in de gemeente Noordenveld is groter dan …

Meer lezen.

---

Op de agenda van de gemeenteraad (10 maart as.) staat een warmtevisie voor de gemeente Noordenveld. Hierin is beschreven welke wijken als eerste op weg gaan naar aardgasvrij verwarmen en koken. Ook onze wijk Hullenveld is daarin genoemd. Het idee is, dat de woningen in onze wijk vóór 2030 "van het gas af zijn" Voor iedereen iets om kennis van …

Meer lezen.

De gemeente heeft een team samengesteld dat vragen van inwoners via Twitter/Facebook/WhatsApp beantwoordt. Een mooie manier om via deze social media met de gemeente te communiceren. Maak er gebruik van.....

Meer lezen.

---

Dit bericht ontvingen we van de Gemeente Noordenveld. Beste vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsbelangenverenigingen, We hebben jullie in december een vooraankondiging gestuurd over de Landelijke Opschoondag op 20 maart. We hebben aangekondigd dat we, mits Corona het toelaat, dit jaar graag weer meedoen. De afgelopen periode hebben we goed nagedacht over het wel of niet meedoen. NL Doet is …

Meer lezen.

---
---

Net voor de kerstvakantie is het voorlopig ontwerp van de school goedgekeurd in de stuurgroep. In de komende periode gaat de architect het definitieve ontwerp maken. Wij horen graag uw reacties, opmerkingen en vragen over het ontwerp. Helaas kunnen we door de corona-maatregelen geen openbare bijeenkomst  organiseren voor iedereen die belangstelling heeft voor de bouw van KC De Marke. Toch …

Meer lezen.

---

De eerstvolgende wijkschouw staat gepland voor 30 september 2021. We hopen dat we dan de corona beperkingen achter ons hebben en dat we weer fysiek door onze wijk kunnen gaan om problemen op te sporen en/of om verbeterpunten aan te dragen. Het duurt nog even voordat het zover is, maar als u punten heeft die eigenlijk niet tot dan kunnen …

Meer lezen.

---
---

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten. NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen …

Meer lezen.

---
---