Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

Nieuwsbrief 12 Zomer 2020

De laatste nieuwsbrief dateert al weer van de afgelopen winter. Door de coronaperikelen lag even alles stil en droogde ook het nieuws uit de wijk op. Vergaderingen en besprekingen gingen niet door, we raakten om begrijpelijke redenen ons vergaderpunt in de Hullen kwijt en omdat velen van ons ook nog eens tot de ‘kwetsbare doelgroep” behoren, was voorzichtigheid in de onderlinge contacten gezien het besmettingsgevaar, geboden. We denken daarbij nu ook aan onze mede-wijkbewoners van de Hullen en de Noorderkroon voor wie de toegang tot de buitenwereld nu wel heel beperkt is.

Is er dan helemaal niets gebeurd in de afgelopen periode ? Natuurlijk wel: we zijn een prachtig gezondheidscentrum in de wijk rijker geworden (tot een officiële opening is het, ook weer door de coronacrisis) nog niet gekomen en het gebouw van een basisschool kwijt geraakt. De ‘oude’  Marke is inmiddels gesloopt en heeft een gat geslagen aan het Zuidenveld/Molenweg. Ga er eens kijken; het terrein is veel groter dan menigeen van te voren ingeschat zou hebben. Zo te zien gebeurt er nu even niets, maar dat is schijn. Achter de schermen is de school zelf maar ook de bezwaargroep van omwonenden druk bezig met het toewerken naar de nieuwbouw op de oude locatie. De bezwaargroep focust vooral op veiligheid van de kinderen en omwonenden en op het beperken van toekomstige overlast.

Van de gemeente kregen we bericht dat het maaibeheer aangepast gaat worden.  Verder gaf de gemeente  in een ander bericht aan dat er mogelijk in onze wijk een MSS (mobiel scheidingsstation) geplaatst gaat worden. Een welkome aanvulling van diensten in onze wijk; het zal in veel gevallen een autoritje naar het brengstation aan de Energieweg besparen. Maar waar komt dit station, dat er op de beelden uitziet als een soort oliebollenkraam, ( een dagdeel per 1 of 2 weken) te staan ? Daar is nog geen duidelijkheid over. In deze nieuwsbrief hierover meer.

Tenslotte de wijkschouw: in de oorspronkelijke planning zou deze op 18 juni plaatsvinden. Door de corona-lock down is ook deze wijkactiviteit naar de achtergrond verschoven. Omdat wij er aan hechten dat de schouw zorgvuldig plaatsvindt en dat zo veel mogelijk bewoners een inbreng kunnen hebben, is in overleg met de gemeente besloten om de wijkschouw later in het jaar te laten plaatsvinden. Als er zaken zijn in de wijk, op het terrein van onderhoud van straat en groen, van veiligheid en sociale samenhang die u signaleert en waaraan iets gedaan zou moeten worden, geef het door aan de buurtverbinder in uw straat of stuur een email (eventueel voorzien van foto) aan hullenveld@ziggo.nl

Wij wensen u, ondanks alle narigheid die het coronavirus ons brengt, een mooie zomer toe.

NB: Alle nieuwsberichten (ook de voorgaande) zijn ook terug te vinden op onze website, www.hullenveldroden.nl

Het onderwerp “hondenpoep” is altijd een dankbaar punt van discussie. Al jaren wordt er door de wijkverenigingen en buurtbewoners geklaagd over “poep op de stoep”. Het was anderhalf jaar geleden reden om het onderwerp nog maar eens weer te bespreken in een overleg met het college van B &W en de wijkverenigingen. Omdat B &W ook inzagen dat er eindelijk …

Meer lezen.

Ceintuurbaan zuid: Ook in onze wijk Hullenveld is er extra aandacht voor biodiversiteit. Aan de Ceintuurbaan zuid is daarvoor een strook van ongeveer 2 meter breed over de lengte van de braakliggende terreinen ingezaaid door de gemeente. De bedoeling is dat in deze strook een bloemrijk geheel ontstaat, wat het aanzien aanmerkelijk verfraaid. De strook moet wel een aantal keren …

Meer lezen.

---

DE GEMEENTE NOORDENVELD GAAT DIT JAAR HET MAAIBEHEER AANPASSEN.Waarom?Gemeenten en Provincies in Nederland willen er samen voor zorgen dat er weer meer ruimte komt voor insecten, verschillende planten en kruiden. Dit is goed voor het evenwicht in de natuur en hiermee de biodiversiteit. Groenstroken in de gemeente kunnen we hier goed voor gebruiken. Wat is de bedoeling? We laten grasstroken …

Meer lezen.

---

In verband met de coronacrisis gaan de eerstvolgende vergaderingen van de kerngroep niet door.  Het leek ons geen goede zaak om, in een periode waarin veel zaken en activiteiten stil liggen, bij elkaar te komen en zeker niet in de Hullen. De gezondheid van ons allen gaat nu even voor. Ook de voor april voorziene buurtverbinders-bijeenkomst wordt naar een latere …

Meer lezen.

---

Mobiel brengstation De gemeente is voornemens om met ingang van dit jaar een “ Rijdend Brengstation” op diverse plaatsen in de gemeente te plaatsen. In plaats van met puin, hout, elektrische apparaten e.d. naar het brengstation te gaan, kan dan op één dagdeel in de twee weken in de buurt het afval gebracht worden. Het is de bedoeling dat in …

Meer lezen.

---

Samen met de gemeente hebben enkele bewoners van Hullenveld een plan gemaakt om de bermen van de onbebouwde terreintjes aan de Ceintuurbaan zuid op een andere manier in te vullen. Geprobeerd gaat worden om de diversiteit van de planten in de bermen te vergroten. Dit kan gaan leiden tot een fraaier geheel van bloeiende planten en wordt daardoor aantrekkelijk voor …

Meer lezen.

---