Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

---

Nieuwsbrief lente 2019

Een echte winter is het niet geweest. Overal in onze wijk steken de  krokussen en andere voorjaarsbloeiers al hun kopjes boven het maaiveld uit. Het wordt tijd voor de jaarlijkse landelijke opschoondag in onze wijk. Net als vorig jaar willen wij als wijk een bijdrage leveren aan het opruimen van de wijk. De gemeente levert de materialen om te kunnen opruimen en zorgt voor een laadauto. Op zaterdag 23 maart, in de ochtend, is het zover. Als u het leuk vindt om samen met anderen de wijk op te fleuren, geef u dan op via onderstaand email-adres. U wordt dan over de aanvangstijd en verzamelplek geïnformeerd.

In het verlengde van het opruimen van de wijk, ligt de hondenpoep-problematiek. Al jaren een item in de besprekingen van het platform van de wijkverenigingen met de gemeente, maar nog nooit is het tot een serieuze oplossing gekomen. Tijdens het jaarlijkse overleg van de wijkverenigingen met  het college van B&W (waarin ook wij als buurtnetwerk participeren) is echter afgesproken dat 2019 het jaar moet zijn waarin aan de overlast van hondenpoep op straat een einde moet komen. Maar zover is het nu nog niet. Lees verder in deze nieuwsbrief wat uw bijdrage zou kunnen zijn om tot een oplossing van de hondenpoep-problematiek te komen.

Ongetwijfeld heeft u ook gelezen in dagbladen of via de sociale media, dat er verspreid over het land initiatieven zijn om een hogere dichtheid van defibrilators in wijken en dorpen te krijgen. Defibrilators (ook wel AED’s genoemd) worden ingezet om te reanimeren na een plotselinge hartstilstand. Ook in en om onze wijk zijn AED’s aanwezig. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een overzicht met daarin de locaties waar deze AED’s hangen. Het overzicht is in eerste instantie bedoeld om te informeren. Maar leest u ook goed de oproep die tegelijkertijd gedaan wordt.

Tenslotte, de initiatiefgroep Hullenveld bereidt een behoeftenpeiling in de wijk voor. Hoe, wat en wanneer is nog niet helemaal bekend, want we willen er eerst met de buurtverbinders over overleggen. In grote lijnen gaat het er over dat we in kaart willen brengen aan welke activiteiten er in de wijk behoefte is en hoe wijkbewoners dat zelf zouden kunnen organiseren.

Wij wensen u een mooi voorjaar toe in een mooie wijk !

Reacties: hullenveld@ziggo.nl

---

Zaterdag 23 maart 2019 Overal in Nederland vindt op 23 maart de landelijke opschoondag plaats, zie: www.supportervanschoon.nl Alle buurten en wijken in Roden doen mee. Vanuit het buurtnetwerk Hullenveld geven we opnieuw graag onze medewerking. Daarom de vraag: Wilt u ook hieraan meedoen? Een leuke en nuttige activiteit, ook om andere buurtbewoners te ontmoeten. Voor jonge en oudere buurtbewoners! Op …

Meer lezen.

---

Jaarlijkse wijkschouw op 13 juni 2019 Ieder jaar wordt in onze wijk vanuit de gemeente een zogenaamde wijkschouw georganiseerd, Dit jaar op 13 juni a.s. Op deze dag worden de knelpunten in de wijk doorgenomen die van te voren door de wijk zijn aangeleverd. Letterlijk fietsen de vertegenwoordigers van de gemeente van de afdelingen “grijs” (bestrating, stoepen, afwatering, lantaarnpalen etc.) …

Meer lezen.

---

AED’s in en om de wijk Hullenveld Onderstaande informatie is in eerste instantie bedoeld om te informeren. Bij een hartstilstand is het zaak om acuut te handelen. Reanimatie en het gebruik van een defribillator (AED)  zijn dan de middelen om snel te kunnen reageren, waarbij de secondes tellen. In en direct om onze wijk (Hullenveld) heen, zijn gelukkig een aantal …

Meer lezen.

---

Hondenpoep-overlast ? Al enige jaren wordt er in het platform-overleg van de wijkverenigingen in Roden en Nieuw-Roden (inclusief Hullenveld) gesproken over de hondenpoep-overlast die in sommige wijken ervaren wordt. Het is een voortdurend terugkerend punt in de besprekingen en in de wijkschouwen; een afdoende oplossing is er echter niet gevonden alhoewel er afvalbakken met poepzakjes geplaatst zijn en er in …

Meer lezen.

---

Uit het voorwoord van de nota wijkgericht werken: "Voor onze inwoners is het beheer van de openbare ruimte de meest zichtbare taak van de gemeente. Bijna dagelijks zien zij onze beheermedewerkers onderweg of aan het werk om de leefomgeving mooi, veilig en netjes te houden. Naast hun feitelijke taak hebben de beheermedewerkers daarom nog een belangrijke rol: zij zijn het …

Meer lezen.

---
---