Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

---

Nieuwsbrief herfst/winter 2018

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van het buurtnetwerk Hullenveld. Wat later dan de bedoeling was maar de redactie van de nieuwsbrief heeft het beleid dat er werkelijk iets te vertellen moet zijn, voordat de nieuwsbrief uitgebracht wordt. Echt schokkende zaken zijn er overigens niet te vermelden. De inbraakgolf van een tijdje geleden lijkt uitgerold te zijn. Zou het bestaan van de Whatsapp-groep daar toch iets mee te maken hebben ?

In deze Nieuwsbrief staat o.a. beschreven hoe het Hullenbosje de laatste tijd gerevitaliseerd wordt. Greppels uitgebaggerd, doorgaande paden van hard gestabiliseerd zand voorzien waardoor het weer mogelijk wordt om ook met rolstoel of rollator het bosje te doorkruisen. Een mooi buurtinitiatief !

Ook op het gebied van sociale samenhang zijn dit soort buurtinitiatieven van harte welkom. U leest meer over dit onderwerp in het item ‘buurtverbindersbijeenkomst’. Van alles is mogelijk: een wandelclubje beginnen, iets organiseren in de straat of buurt, samen squashen in het sportcentrum, een bridgedrive organiseren, een jeu-de-boule competitie opzetten …… Mocht u ideeën hebben, laat het ons weten of doe een oproep aan de mede-wijkbewoners via deze nieuwsbrief of onze website.

Tenslotte heten we bij voorbaat onze toekomstige wijkbewoners aan de Scheepstrastraat van harte welkom in onze wijk. Weliswaar is de bouwfase nog niet afgerond en is wonen nu nog niet aan de orde, maar de contouren van dit wijkje zijn al wel duidelijk zichtbaar.

Een goede herfst en winter toegewenst !!

Op 9 november is er vanwege de Dag van de Mantelzorg een Rozenactie. In Noordenveld wordt elk jaar, in november, door het Contactpunt Mantelzorg (CPM) en Welzijn in Noordenveld (WiN) een activiteit voor mantelzorgers georganiseerd. Dit jaar (2018) is dat op vrijdag 9 november. Ook in onze wijk zetten een flink aantal mantelzorgers zich in voor partner, ouder, kind, vriend of …

Meer lezen.

---

Buurtverbindersbijeenkomst Op 30 oktober j.l. werd er weer een buurtverbindersbijeenkomst gehouden, de derde in successie. Zoals bekend heeft iedere straat in onze wijk een eigen buurtverbinder; de oren en ogen van de straat en de contactpersoon naar andere straten en naar de wijk. De opkomst was hoog, er waren maar drie afzeggingen, zodat er een behoorlijke vertegenwoordiging uit onze wijk …

Meer lezen.

---

Zoals bekend zijn er (ver)bouwplannen bij het zorgcentrum de Hullen. Eigenlijk had de verbouw dit jaar al moeten beginnen, maar de plannen zijn tot in 2019 vertraagd. Het heeft alles te maken met procedurele kwesties. Zo dient er nu eerst een openbare aanbesteding plaats te vinden. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte.

Meer lezen.

---

We krijgen regelmatig vragen over de planning van de aanpak van de rotonde Nieuweweg - Ceintuurbaan West / Zuid (rotonde Stuurwold) . Navraag bij de gemeente levert de volgende reactie op:   Het project “rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan West” wordt uitgesteld tot begin 2019 Als redenen geeft de gemeente aan: "De weersomstandigheden in een winter leiden tot grote risico’s voor …

Meer lezen.

---

"Wat is het mooi hier. We hadden geen idee dat er zoiets is achter de Scheepstraschool'. Dat was unaniem de reactie van Rozenhof-bewoners tijdens hun bezoek aan Treftuin Roden. Op een zonnige middag in september deed de groep een rondje door de tuin. Daarna was het genieten op het terras van koffie met wat lekkers. Het uitje met de acht bewoners kwam tot stand …

Meer lezen.

---

  Hullenbosje (= het bosgebied tussen sporthal en Stinsenweg) Sinds begin dit jaar is in en om onze wijk een groepje bewoners actief dat zich het lot van het Hullenbosje heeft aangetrokken. Door o.a. werkzaamheden in het bos zijn de paden niet overal goed begaanbaar waardoor bijvoorbeeld bewoners van de Hullen niet of moeizaam gebruik kunnen maken van het bosje …

Meer lezen.

---

Bevindingen wijkschouw 2018 Op 14 juni j.l. werd de jaarlijkse wijkschouw van de wijk Hullenveld gehouden. Aanwezig waren twee leden van de initiatiefgroep, twee vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld, Jan Donkelaar namens WIN en Linda Zwaanstra (wijkagent). Maar liefst 36 punten van aandacht waren van te voren door buurtbewoners, buurtverbinders en de initiatiefgroep verzameld en door WIN in een overzicht …

Meer lezen.

---
---
---