Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

Ieder jaar wordt in onze wijk vanuit de gemeente een zogenaamde wijkschouw georganiseerd, Dit jaar op 14 juni a.s. Op deze dag worden de knelpunten in de wijk doorgenomen die van te voren door de wijk zijn aangeleverd. Letterlijk fietsen de vertegenwoordigers van de gemeente van de afdelingen “grijs” (bestrating, stoepen, afwatering, lantaarnpalen etc.) …

Meer lezen.

In de wijk Hullenveld is het buurtnetwerk actief om buurtbewoners te betrekken bij verschillende onderwerpen en om informatie uit te wisselen. De website en nieuwsbrieven spelen daarbij een belangrijke informatieve rol.   Die website www.hullenveldroden.nl is met inbreng van enkele actieve en positief kritische buurtbewoners nagelopen op onvolkomenheden en mogelijke verbeteringen. Er zijn enkele aanpassingen en toevoegingen gedaan die het …

Meer lezen.

Lentekriebels op 24 maart 2018 Net als in de rest van Noordenveld en Nederland heeft een aantal vrijwilligers uit onze buurt de handen uit de mouwen gestoken en meegedaan aan de NederlandSchoon opruimactie. Met een 10-tal vrijwilligers is op een aantal routes een groot deel van onze wijk ontdaan van zwerfafval. Voorzien van hesjes, handschoenen en vuilniszakken hebben ze een …

Meer lezen.

---

(Tekst van uitnodigingsbrief Gemeente aan omwonenden) Geachte heer/mevrouw, Dit  voorjaar  gaan  wij  beginnen  met  het  vervangen  van  de  riolering  in  (een  gedeelte  van)  de  Theo Thijssenstraat,   Prof.   v/d   Leeuwplantsoen,   Jetsesplantsoen,   H.   Scheepstrastraat,   Homanstraat   en   de Ceintuurbaan Zuid. Voorafgaand  aan  de  werkzaamheden  willen  we  u  graag  in  de  gelegenheid  stellen  om  vragen  te  stellen, ideeën in te brengen en/of opmerkingen te …

Meer lezen.

---

Beste buurtgenoten van Interzorg De Hullen, Met enige regelmaat heb ik contact met de initiatiefnemers van het buurtnetwerk Hullenveld. Zij vergaderen namelijk bij ons in De Hullen. Mijn naam is Joke Korsaan en ik ben Zorgmanager van locatie De Hullen. Uit de gesprekken met het buurtnetwerk werd duidelijk dat er veel mensen zijn die eigenlijk geen idee hebben wie er …

Meer lezen.

---

Een paar maanden geleden is er een inloopbijeenkomst voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan Zuid geweest. Naar aanleiding van de reacties heeft een wijziging in het ontwerp plaatsgevonden. Door een aantal bewoners zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid nabij de nieuwe inrit ter hoogte van het Henri Dunantplantsoen (met name gericht op het links afslaande verkeer vanaf de rotonde). Naar …

Meer lezen.

---

  De gemeente Noordenveld heeft een flyer uitgebracht met de volgende tekst:   Als inwoner van de gemeente Noordenveld voel je je betrokken bij het dorp, de wijk of de buurt waar je woont. Vanuit je betrokkenheid kom je vast weleens iets tegen wat in jouw ogen mooier, beter of socialer kan. Wellicht loop je zelfs al een tijdje met …

Meer lezen.

---
---
---