Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

Nieuwsbrief 4 Zomer 2017

Al weer een nieuwsbrief uit onze wijk. De zomer is al weer een heel eind gevorderd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze nieuwsbrief iets eerder te laten verschijnen, maar dat is door vakanties niet gelukt. Verreweg de belangrijkste gebeurtenis in onze wijk was wel de totstandkoming van een netwerk van buurtverbinders. In iedere straat is er nu een contactpersoon …

Meer lezen.

---

WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst

Hoek Ceintuurbaan Zuid / J.Fabriciuslaan, Hoek Nieuweweg / Zuidenveld, Hoek Raiffeisenlaan / Nieuweweg.

Op verzoek van de initiatiefgroep Hullenveld heeft de gemeente een aantal WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst. Dit met de bedoeling om duidelijk aan te geven dat er in onze wijk een WhatsApp groep actief is die bij verdachte situaties 112 belt en de informatie doorgeeft aan …

Meer lezen.

---

Inloopbijeenkomst aanpassing rotonde Stuurwold

De gemeente Noordenveld wil de rotonde Ceintuurbaan Zuid – Nieuweweg aanpassen. Op deze rotonde moet de fietser momenteel voorrang verlenen aan het autoverkeer op de rotonde. “Dit willen we graag omdraaien”, zegt de gemeente, “naar een situatie dat het autoverkeer voorrang moet verlenen aan de fietser”. Om dat te bereiken zijn een aantal aanpassingen nodig, waaronder het afsluiten van …

Meer lezen.

---

In iedere straat een buurtverbinder.

Het buurtnetwerk Hullenveld is een opzet, met in iedere straat een contactpersoon. Of liever gezegd een "Buurtverbinder". Op die manier denken we de aandacht voor zaken als grijs (straat/straatmeubilair), groen (onderhoud groenvoorzieningen) en sociaal (omzien naar elkaar) goed vorm te kunnen geven. Een aantal buurtbewoners die al eerder hadden aangegeven zo'n rol wel willen te vervullen kwamen op 19 april …

Meer lezen.

---

Verslag wijkschouw 6 april 2017

Op 6 april j.l. vond de jaarlijkse wijkschouw plaats in aanwezigheid van de wijkagent, 3 man vanuit de gemeente, WIN en twee vertegenwoordigers vanuit Hullenveld. Van te voren, na een zogenaamde voorschouw, waarbij ook punten van u, buurtbewoners, meegenomen zijn, was door de initiatiefgroep Hullenveld, een inventarisatie gemaakt van pijnpunten in de wijk. Zonder in details te treden,  hier een …

Meer lezen.

---

Storing 24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten. NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen …

Meer lezen.

---

Verslag voorlichtingsavond veiligheid.

Veiligheid in de buurt – een informatieavond door Robert Bouma, onze wijkagent (20 april 2017) In het Hoekhuus, een zaaltje in zorgcentrum de Hullen, kwamen op 20 april buurtbewoners bij elkaar voor een voorlichting met als thema veiligheid. Nadat Hayo Bos onze wijkagent en de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat de informatie van start. Er zijn globaal drie onderwerpen: Verdacht …

Meer lezen.

---