Ontwikkeling plannen Roden-Zuid

Mede op verzoek van ons buurtnetwerk om bewoners van Hullenveld vooraf te betrekken bij de besluitvorming over Roden-Zuid komt de raad met onderstaand initiatief. Onze oproep is dan ook: Maak er gebruik van!

De tekst is overgenomen van de gemeentepagina dd. 9 maart 2021.

PRAAT MET DE RAAD !

De vraag naar woningen in de gemeente Noordenveld is groter dan het woningaanbod. Dit betekent dat het aantal woningen in onze gemeente vergroot moet worden. Voor onze eigen inwoners, starters en mensen die in onze gemeente willen komen wonen.

IN BEELD: RODEN-ZUID

Eén van de gebieden waar we hier mogelijkheden voor zien, is Roden-Zuid. Vier thema’s staan in de mogelijke ontwikkeling van dit gebied centraal: Woningbouw, verkeer, sport en water en natuur.

PRAAT MET DE RAAD!

De keuzes die wij voor dit gebied maken, hebben ook gevolgen voor de ontwikkeling van andere delen in onze gemeente. Dat maakt de invulling van Roden-Zuid een belangrijke, maar ook lastige puzzel. Daarom gaan wij binnenkort graag online met u in gesprek. Praat en puzzel met de raad over woningbouw, verkeer, sport en water en natuur in dit gebied. Dit kan tijdens één van de twee online bijeenkomsten op:

22 en 25 maart van 19.30 to 22.00 uur.

Doet u mee? Meld u dan aan door vóór 21 maart een e-mail te sturen naar: griffie@noordenveld.nl Vermeld daarin in ieder geval uw naam, uw woonplaats en de datum van uw voorkeur.

LIEVER OP EEN ANDERE MANIER MEEDENKEN?

Denkt u liever op een andere manier met ons mee? Vul dan in de periode van 15 t/m 28 maart de online vragenlijst in via: www.noordenveld.nl/roden-zuid

Het invullen van deze vragenlijst kost u ongeveer vijf minuten. Door uw mening met ons te delen helpt u ons op weg naar een weloverwogen besluit over Roden-Zuid.

Namens de gemeenteraad van Noordenveld alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Warmtevisie gemeente Noordenveld

Op de agenda van de gemeenteraad (10 maart as.) staat een warmtevisie voor de gemeente Noordenveld. Hierin is beschreven welke wijken als eerste op weg gaan naar aardgasvrij verwarmen en koken. Ook onze wijk Hullenveld is daarin genoemd. Het idee is, dat de woningen in onze wijk vóór 2030 “van het gas af zijn” Voor iedereen iets om kennis van te nemen!

Uit de inleiding van dit document:
De aarde warmt op en dat willen we voorkomen. Dat kan alleen als we geen dingen meer doen die slecht zijn voor het klimaat. Daar hoort bij dat we overstappen van aardgas naar hernieuwbare warmtebronnen. Dit heet de warmtetransitie. Zo’n warmtetransitie duurt vele jaren. We kunnen niet overal tegelijk overstappen, er is een planning nodig. Die planning staat in deze warmtevisie. We hebben hierin opgeschreven welke wijken in Noordenveld als eerst op weg gaan naar verwarmen en koken zonder aardgas. We noemen daarbij welke andere warmtebron dan mogelijk is.

Deze publieksversie is een document speciaal voor bewoners van gemeente
Noordenveld. U krijgt antwoord op de vragen:
1) wat is de warmtevisie?
2) wat betekent het voor mij?
4 wat betekent aardgasloos wonen?
4 wanneer is mijn woning aan de beurt?
3) wat kan ik nu al doen?

Hierbij de link naar dit document; Warmtevisie Noordenveld