Landelijke opschoondag zaterdag 20 maart 2021 (afgelast!)

Gaat er nog iets door in deze sombere tijden ? Jawel de landelijke opschoondag op 20 maart a.s.. Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om coronaproof op minstens anderhalve meter afstand van elkaar, door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar om de welbekende redenen geen gezamenlijke lunch; wel kunnen de kosten van een lunch bij de gemeente worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 26 februari opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.