Plannen Herinrichting skatebaan

Op 10 oktober j.l. vond een eerste presentatie plaats van plannen die een tweetal inwoners gemaakt hebben voor het herinrichten van het terrein tussen korfbalvelden en hockeyvelden. Aanwezig op deze informele bijeenkomst waren, de initiatiefnemers, de sportcoach, een beleidsmedewerker van de gemeente, een jeugdwerker, een vertegenwoordiger van de werkgroep Hullenbosje, een vertegenwoordiger van RodenFitenGezond, iemand van de wijkvereniging Roderveld en een deelnemer aan het buurtnetwerk Hullenveld. Kort gezegd komt het neer op het aanleggen van een zgn. pumptrack en een fitnesspark.

  1. Een pumptrack borduurt voort op het idee van een fietscrossbaan maar is bestemd voor alles wat wieltjes heeft en geen motor, dus bijv. crossfietsen, skateboards, roller-skates, stepjes etc.; nadrukkelijk niet bestemd voor brommers en scooters (die gaan er op kapot). In Nederland zijn er momenteel al negen van dit soort baantjes. De nadruk ligt op sportief bezig zijn. De minimale afmetingen zijn 15 x 30 meter, maar het kan ook veel groter. De ondergrond is van onderhoudsvriendelijk asfalt.
  2. Een fitnessparkje is een terrein met fitnesstoestellen die geschikt zijn voor alle leeftijden. Gedacht wordt aan een terrein van ongeveer 10 x 15 meter. Bedoeling is dat dit park ook ouderen naar zich toe zal trekken en mensen die aan hun conditie willen werken.

Bedoeling is om oud en jong samen te brengen in een nieuw in te richten recreatieparkje waarbij beide nieuw aan te leggen accommodaties op elkaar en op de huidige gebruiksmogelijkheden afgestemd worden. Ook moet het de huidige gebruikers van het terrein (hondenbezitters, wandelaars, recreanten, natuurliefhebbers etc.) niet in de weg zitten. Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk gebruikersgroepen naar dit mooi in te richten recreatieparkje te trekken.

Er wordt naar gestreefd om nog voor de kerstdagen een uitgewerkt plan met tekeningen (in 3D als het kan) voor te leggen aan de direct aanwonenden en overige bewoners van de wijken Roderveld en Hullenveld en overige belanghebbenden. Houdt de aankondiging hiervoor in de gaten. Gestreefd wordt naar 100% draagvlak voor deze ambitieuze plannen.