Buurtinitiatief Hullenbosje (update)

 

Hullenbosje (= het bosgebied tussen sporthal en Stinsenweg)

Sinds begin dit jaar is in en om onze wijk een groepje bewoners actief dat zich het lot van het Hullenbosje heeft aangetrokken. Door o.a. werkzaamheden in het bos zijn de paden niet overal goed begaanbaar waardoor bijvoorbeeld bewoners van de Hullen niet of moeizaam gebruik kunnen maken van het bosje als zij rolstoel- of rollator-afhankelijk zijn. Verder woekeren er bramenstruiken en is er nog meer ongemak (bijvoorbeeld zwerfafval en de afvoer van water).

Er is een eerste inventarisatie gemaakt met een aantal aandachtspunten en dat varieert, naast de hierboven genoemde punten van het opruimen van afval (o.a. bij het parkeerterrein van de voormalige camping) tot het verwijderen van oude resten prikkeldraad en van het vernielen van zitbankjes tot het creëren van een trefpunt voor buurtbewoners. In totaal zijn er een kleine twintig aandachtspunten geformuleerd. Gekozen is echter om met drie van deze punten op korte termijn aan de gang te gaan.

Inmiddels is er contact geweest met de gemeente en overleg heeft opgeleverd dat vanaf eind augustus een begin gemaakt werd met het verwijderen van woekerende bramen. De gemeente is voornemens om het bosje van een productiebos om te toveren in een natuurbos. Omgetrokken en omgewaaide bomen blijven liggen om wilde bijen en insecten aan te trekken. Tevens werd in september het hoofdpad door het Hullenbosje voorzien van hydraulisch zand om de begaanbaarheid te verbeteren. Het ongelijk liggende klinkerpad dwars door het bosje heen is vervangen door hetzelfde zand. Watergangen werden schoongemaakt en dieper gemaakt, zodat de afwatering werd verbeterd.

Voorwaar, een mooi eerste resultaat.

We gaan de ontwikkelingen met belangstelling volgen van dit mooie initiatief van betrokken buurtbewoners.

Wilt u meer weten of ook een inbreng leveren, geef dat dan via ons emailadres door.