Inloopbijeenkomst aanpassing rotonde Stuurwold

 

De gemeente Noordenveld wil de rotonde Ceintuurbaan Zuid – Nieuweweg aanpassen. Op deze rotonde moet de fietser momenteel voorrang verlenen aan het autoverkeer op de rotonde. “Dit willen we graag omdraaien”, zegt de gemeente, “naar een situatie dat het autoverkeer voorrang moet verlenen aan de fietser”.

Om dat te bereiken zijn een aantal aanpassingen nodig, waaronder het afsluiten van de parallelwegen ten zuiden van de Nieuweweg op de Ceintuurbaan Zuid.

De gemeente wilde graag met belangstellenden in gesprek over deze aanpassingen. Daarom organiseerde de gemeente op dinsdag 27 juni 2017 een Inloopbijeenkomst in Sportcentrum De Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid 6 in Roden.

De bewoners zijn over het algemeen positief over de voorgestelde maatregelen. Het omdraaien van de voorrang ten gunste van de fietser wordt als positief gezien. Ook over het afsluiten van de parallelwegen zijn geen bezwaren gehoord. Wel hebben een aantal mensen hun bedenkingen m.b.t. de nieuwe inrit in het verlengde van het Henri Dunantplantsoen. Verder zijn er vragen gesteld m.b.t. de opstelplaats voor de containers, de verharding van het bestaande fietspad langs de Nieuweweg ten noordoosten van de rotonde (deze zou in slechte staat zijn) en was het verzoek of er een bord doodlopende weg bij de parallelwegen kan komen.