Veiligheid

In onze buurt zijn de afgelopen periode een aantal inbraken geweest.

Hier onder een aantal tips om inbraken tegen te gaan en hoe we elkaar kunnen helpen om inbraken te voorkomen. Ook zijn we bezig na te gaan of er belangstelling is voor een of meerdere Whatsapp groepen in onze wijk gericht op veiligheid.

Buurt WhatsAppgroep als inbraakpreventie

Wat is een buurt WhatsAppgroep?

Een buurt WhatsAppgroep kan gebruikt worden om inbraken en andere misdrijven te voorkomen. In de buurt WhatsApp melden buurtbewoners elkaar verdachte situaties. Het doel is dat het aantal misdrijven daalt. Een buurt WhatsAppgroep is een initiatief van inwoners. Buurtbewoners organiseren het en voeren het uit. Elke WhatsApp groep heeft een beheerder die de groep in de gaten houdt en meldingen doorzet naar de politie. Een buurtbewoner (of een groep bewoners) moet dit regelen.

Hoe gebruikt u de buurt WhatsAppgroep?

In WhatsApp kunnen gebruikers elkaar onderling berichten versturen. Dit kan naar 1 persoon, maar ook naar een hele groep. In een WhatsApp groep zitten maximaal 256 personen. In de buurt WhatsApp gaat het over veiligheid. Die berichten kunnen gaan over: woninginbraken, woningovervallen, babbeltrucs en pogingen daartoe. Politie en gemeente geven advies hoe je een buurt WhatsAppgroep opricht.

SAAR methode

Het is belangrijk om de juiste volgorde aan te houden bij wat je doet. Om dit te onthouden is de afkorting SAAR bedacht. SAAR staat voor:

 • Signaleren = het opmerken van een verdachte situatie;
 • Alarmeren = 112 bellen om de politie te waarschuwen en te vertellen wat u heeft gezien;
 • Appen = het doorgeven van je waarneming aan de groepsleden;
 • Reageren = de verdachte persoon aanspreken of laten merken dat hij is gezien.

Tips voor afspraken met elkaar

 • Spreek onderling spelregels af.
  Bijvoorbeeld welke straten doen mee aan jouw buurt WhatsApp groep?
 • Zorg dat er een inwoner uit een aangrenzende buurt meedoet aan de groep. Hij of zij kan berichten uit jouw buurt doorgeven aan zijn of haar buurt.
 • Wie belt politie bij een verdachte situatie?
  Spreek af dat een 1 persoon de politie via 1-1-2 belt. Als je belt, vertel dat je lid bent van de WhatsAppgroep en geef eventueel een signalement.
 • 1-1-2 al gebeld?
  Laat in een WhatsAppbericht aan elkaar weten dat je 1-1-2 hebt gebeld! Daarmee voorkom je een overvloed aan 1-1-2-meldingen. Bel opnieuw 1-1-2 als je meer informatie hebt zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
 • Wat kan gemeld worden in de buurt WhatsApp?
  Maak duidelijke afspraken over wat er wel en niet gemeld wordt. Bijvoorbeeld dat er alleen zaken gemeld worden die direct betrekking hebben op verdachte situaties.

Wat kan wel en wat kan niet?

 • Politie en de gemeente zitten niet in WhatsApp groepen.
  Bij acute situaties bel je de politie via 1-1-2 en bij niet acute situaties 0900 8844.
 • Let op je eigen veiligheid!
  Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s.
 • Foto’s van een verdacht persoon versturen. Dit mag alleen aan de deelnemers van de WhatsAppgroep voor het doorgeven van een signalement.

Hoe staat Noordenveld ervoor?

Er zijn al verschillende WhatsAppgroepen. De initiatiefnemers zijn heel positief. De inwoners voelen zich veiliger en het aantal meldingen van misdrijven is verlaagd.

Buurt WhatsApp-verkeersbord

De gemeente kan een buurt WhatsApp verkeersbord plaatsen. Zo weet iedereen dat de buurt een WhatsApp groep heeft. Dit voorkomt misdrijven. Inbrekers blijven uit buurten waarvan zij weten dat bewoners elkaar via buurt WhatsApp waarschuwen.

WhatsApp buurtpreventie