Over de buurt.

Naam: Hullenveld

De naam Hullenveld is gebaseerd op de Hullen als omschrijving voor “hoger gelegen land”

In het drents is de betekenis van “hullen”, het plaggen steken in het veld.

Website en Emailadres

Buurtnetwerk Hullenveld:

website: www.hullenveldroden.nl

email: hullenveld@ziggo.nl

Buurtgegevens

In onze buurt wonen 1185 personen (560 man en 625 vrouw)

Straten/adressen in onze buurt

Raiffeisenlaan 17,               W.Boothplantsoen 11,                     H.Dunantplantsoen 16,

D.Hoeksemastraat 18.       M.L.Kingstraat 13,                         Alb.Schweitzerplantsoen 44

Borglaan 6,                           Hullenweg 6,                                  Ceintuurbaan Zuid 14,

westzijde Norgerweg 4,      H.Scheepstrastraat 10,                 J.Ligthartstraat 24,

Zamenhofstraat 16,             deel zuidzijde Nieuweweg  16,     Mr.Homanstraat 8,

Prof.vdLeeuwpl. 7,              Jetsespl. 10,                                    T.Zondagstr.25,

T.Thijssenstr. 5,                   Zuidenveld Z.Z. 17,                        Molenweg 20,

Wiekslag 7,                            A.de Vriesstraat 11,

J.Fabriciusstraat 11,            Dr.Naardingplantsoen  9,             westzijde Norgerweg 4,

Totaal aantallen woonadressen: 345

Woonadressen in

de Hullen 70,

Beek en Bosch 30,

Rozenhof 60,

Noorderkroon 140,

Totaal aantallen woonadressen: 300