Interzorg De Hullen in vogelvlucht

Beste buurtgenoten van Interzorg De Hullen,

Met enige regelmaat heb ik contact met de initiatiefnemers van het buurtnetwerk Hullenveld. Zij vergaderen namelijk bij ons in De Hullen.

Mijn naam is Joke Korsaan en ik ben Zorgmanager van locatie De Hullen. Uit de gesprekken met het buurtnetwerk werd duidelijk dat er veel mensen zijn die eigenlijk geen idee hebben wie er wonen en werken binnen de muren van Interzorg De Hullen. Mij is gevraagd om hier iets over te schrijven, dat doe ik bij deze natuurlijk graag!

Interzorg
De Hullen is één van de negen locaties van Interzorg. Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten, met verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh, De Wijde Blik en dus De Hullen. Om dat goed te kunnen doen, gaat Interzorg in gesprek met mensen: cliënten en hun naasten. Elkaar leren kennen, verwachtingen uitspreken, zoeken naar mogelijkheden, willen weten of de ondersteuning goed is. Maar ook zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel, professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Het zijn enkele leidende principes die bij Interzorg hoog in het vaandel staan.

Over Interzorg De Hullen
In De Hullen wonen rond de 130 mensen. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 80 jaar en alle bewoners hebben in meer of mindere mate een (zeer) kwetsbare gezondheid. Een groot deel hiervan heeft daarbij beperkingen op het gebied van het geheugen. Zij zijn dan ook in meer of mindere mate dementerend.

Dagelijkse ondersteuning
Dit betekent dat zij voor hun dagelijkse leven (intensieve) ondersteuning en zorg nodig hebben. Deze zorg wordt in De Hullen geboden door professionele medewerkers, in nauwe samenwerking met de familie van de bewoners. De Hullen bestaat uit vier woonafdelingen, waarvan bij één afdeling de toegangsdeur op slot is. De bewoners op deze afdeling kunnen prima met anderen (familie, vrienden, etc.) van de afdeling af, maar niet alleen. Dit in verband met een grote kans op (ver)dwalen.

Aan de wandel
Ook op de overige afdelingen wonen mensen waarvan enkelen, in meer of mindere mate, moeite hebben met het vinden van de juiste plaatsen. Zij mogen echter gewoon aan de wandel, ook in de buitenlucht en verder weg dan bijvoorbeeld alleen de parkeerplaats van De Hullen. Er komen helaas wel eens opmerkingen vanuit de omgeving dat medewerkers beter moeten oppassen, maar zo werkt het niet. Wij kunnen, mogen en willen niet zonder meer iemand beperken in zijn/haar vrijheid. Zowel in De Hullen, als in het dorp zelf (thuis) zal het aantal dementerenden toenemen. Dit is overigens een landelijke ontwikkeling. Dit vraagt van ons allemaal acceptatie en te hulp schieten wanneer dat nodig is.

Familie
Voor familie kan het een opluchting zijn om de zorg voor een familielid te kunnen delen wanneer deze in De Hullen komt wonen. Het gebeurt helaas echter ook dat familie zich, op de een of andere manier, ‘schuldig’ voelt dat zij een familielid laten wonen in een woonzorgcentrum. Dit kan naast verdriet, ook soms boosheid geven bij de familie. Wij hebben hier uiteraard volledige aandacht en begrip voor, maar het kan helaas gebeuren dat de boosheid zich richt op de zorg en de medewerkers. Ondanks dat we altijd in gesprek gaan en naar een oplossing zoeken die iedereen tevreden stelt, lukt dit helaas niet altijd. Simpelweg omdat we de privacy van onze bewoners te hebben respecteren.

Gezellige woonomgeving
Binnen de muren van Interzorg De Hullen wonen (en werken) dus veel mensen. En net als iedereen thuis, willen ook zij graag een goede en gezellige woonomgeving. Met hen, familie en de vele vrijwilligers zetten wij ons daar dagelijks voor in. Wij zijn onderdeel van de buurt en willen daar dan ook een positieve bijdrage aan leveren. Helaas kunnen onze bewoners hier (meestal) zelf geen initiatief meer in nemen, daarvoor hebben zij ondersteuning nodig. Daar kunt u als buren ook iets in betekenen!

Welkom!
U bent dan ook van harte welkom om langs te komen! Dit kan zijn voor een praatje, maar natuurlijk ook om bijvoorbeeld gebruik te maken van ons restaurant, de biljarttafel, de jeu de boules baan of een andere activiteit. En als u eenmaal de weg naar ons hebt gevonden, dan misschien wellicht als vrijwilliger. Wanneer u vrijwilligerswerk wilt doen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn!

Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s van Interzorg De Hullen

Joke Korsaan,
Zorgmanager

Wijziging rotonde Stuurwold

Een paar maanden geleden is er een inloopbijeenkomst voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan Zuid geweest. Naar aanleiding van de reacties heeft een wijziging in het ontwerp plaatsgevonden. Door een aantal bewoners zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid nabij de nieuwe inrit ter hoogte van het Henri Dunantplantsoen (met name gericht op het links afslaande verkeer vanaf de rotonde).

Naar aanleiding daarvan heeft een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het Henri Dunantplantsoen, de exploitant van het tankstation en Stuurwold. Dit overleg heeft geresulteerd in een aanpassing van het ontwerp, waar alle partijen zich in kunnen vinden. De wijziging houdt in dat de nieuwe inrit is opgeschoven richting de rotonde. Om het probleem van het links afslaande verkeer op te lossen, hebben we er voor gekozen om de middengeleider te verlengen, waardoor links afslaan niet mogelijk is. Ook vanaf het tankstation is het niet mogelijk links af te slaan richting de Nieuweweg. Wil je daar toch heen, heeft men de mogelijkheid om bij de rotonde te keren of de inrit bij de Raiffeisenlaan te pakken.

Het aangepaste ontwerp vinden jullie in deze bijlage: Rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan

Voor wat betreft de planning is het streven voor de zomer de werkzaamheden plaats te laten vinden. Momenteel liggen de verkeersbesluiten bij de politie. Zodra het advies van de politie binnen is, worden de verkeersbesluiten gepubliceerd.

 

 

Gemeente helpt bij buurtinitiatieven

 

De gemeente Noordenveld heeft een flyer uitgebracht met de volgende tekst:

 

Als inwoner van de gemeente Noordenveld voel je je betrokken bij het dorp, de wijk of de buurt waar je woont. Vanuit je betrokkenheid kom je vast weleens iets tegen wat in jouw ogen mooier, beter of socialer kan.

Wellicht loop je zelfs al een tijdje met een idee rond om het woon- en leefplezier
van jou en je buurtgenoten te vergroten.

We willen graag met je in contact komen en luisteren naar jouw ideeën. Als inwoner zie je het beste wat er mist of wat anders kan. Het blijft jouw idee, maar wij denken graag met je mee! Als het nodig is helpen wij je verder zodat je jouw idee tot uitvoering kunt brengen.

Zo maken we samen Noordenveld nog prettiger om te wonen.

Neem vandaag nog contact op met de gemeente Noordenveld (14 050) over je idee.

Vraag naar Maria Drenth, Renske van der Wal of Leonie van Roekel.

De gemeente Noordenveld heeft samen met de provincie Drenthe in de jaren 2017 en 2018
€ 100.000,- per jaar beschikbaar voor de uitvoering van ideeën.

Klik hier om de flyer te bekijken: Flyer initiatieven

 

Nieuwsbrief 5 (Winter 2017)

Winter

De eerste sneeuw is al weer gevallen. De herfst is voorbij. En dat brengt ons al bij een eerste vraag: Her en der in de wijk staan/stonden bladbakken.

De gemeente zou graag vanuit de wijken willen weten hoe de ervaringen daarmee zijn. Staan ze op de juiste plaats ? Voldoende capaciteit ? Worden ze ook uitsluitend voor bladafval en niet voor tuinafval gebruikt ?

Laat het uw buurtverbinder weten.

Via de wijkschouw kunnen we daar dan voor de volgende herfst iets aan doen.

Buurtverbinders

De brug naar de buurtverbinder is snel geslagen. Wijkbewoner Peter Jager heeft het de afgelopen tijd druk gehad met het digitaal aaneensmeden van alle buurtverbinders in onze wijk. Nagenoeg alle straten in de wijk hebben nu een buurtverbinder en met elkaar vormen zij een WhatsApp-groep om elkaar op de hoogte te houden en elkaar te inspireren. Begin volgend jaar wordt een bijeenkomst gepland waarop de buurtverbinders en initiatiefgroep bij elkaar komen om o.a. met elkaar ervaringen uit te wisselen.

WhatsApp groepen

En over WhatsApp-groepen gesproken; na de zomer zijn er al in diverse straten zgn. ‘sociale’ WhatsApp-groepen van start gegaan. Een verheugende en spannende ontwikkeling in het kader van de sociale samenhang in de straat. Anders dan onze buurtpreventie-WhatsApp”, waar vooral een gedisciplineerde omgang met elkaar, in het kader van veiligheid, voorop staat, hebben deze een minder stringent karakter. We zijn benieuwd, om van de buurtverbinders te horen of en hoe  de ervaringen er mee zijn.

Daarnaast hebben ook alle beheerders van de buurtpreventie-whatsappgroepen in Roden met elkaar en samen met de politie een onderlinge groep gevormd.

WhatsApp wordt dus veel gebruikt.

Sociale samenhang

Hierboven kwam het al aan de orde: Sociale Samenhang. In de initiatiefgroep wordt momenteel druk gesproken over hoe we in de wijk met elkaar een extra bijdrage zouden kunnen leveren aan iets dat eigenlijk heel vanzelfsprekend is en gelukkig ook op grote schaal gebeurt: omzien naar elkaar.

Ook dit is een onderwerp dat we graag willen bespreken met de buurtverbinders.

Vanuit ons motto “ In onze wijk Hullenveld hoor je er bij “ is dit een belangrijk aspect.

Bouwplannen in de wijk

Dan zijn er nog een aantal voorgenomen bouwprojecten die ons beroeren. Recent was er een bericht in de pers over bouwplannen op het terrein van de voormalige camping de Beukenhof. Verder waren er eerder dit jaar gemeentelijke plannen voor de zgn. Kroonvelden, velden waarvan niemand precies weet waar ze liggen, maar het moet ergens zijn tussen de korfbalvelden en de Kaatsweg.

Concrete plannen zijn er voor de herinrichting van de ‘rotonde Stuurwold’ en het terrein van de voormalige MAVO tussen Wyghellaan en Scheepstrastraat. Een delegatie vanuit het Henri Dunantplantsoen heeft met de gemeente en betrokkenen overleg gevoerd over een veilige in/uitrit op de ventweg langs de Nieuweweg. Wachten is ook nog op de plannen rond basisschool de Marke. Wordt het verhuizen of nieuwbouw ?

En last but not least, sloop en/of nieuwbouw van verzorgings/verpleeghuis de Hullen. De plannen zijn nog niet bekend, maar dat er iets staat te gebeuren, is wel zeker. Laten we met zijn allen de vinger aan de pols houden.

Uitbreiding van ons buurtnetwerk

Ons netwerk is ‘groter’ geworden. De bewoners van de Rozenhof zijn huis aan huis benaderd met de vraag om geïnformeerd te worden over het wel en wee in de wijk. Dat was nog niet gebeurd. Er zijn veel positieve reacties op gekomen. Verder is er in november een gesprek geweest met het bestuur van de Vereniging van Bungalowbewoners “De Noorderkroon”. Het was een verkennend gesprek met toch al resultaten. Onze nieuwsbrief zal worden doorgestuurd aan de bewoners van de Noorderkroon, de Noorderkroon gaat participeren in de wijkschouw en de buurtpreventie-app zal worden gepromoot. Geconstateerd werd, dat er gezamenlijke belangen zijn.

Uw mening en inbreng

We kunnen ons voorstellen dat u op verschillende onderwerpen een mening, vraag of suggestie heeft. Aarzel dan niet om die met ons te delen.

 

Of via de buurtverbinder in uw straat of rechtstreeks op ons emailadres: hullenveld@ziggo.nl

Wij wensen u allen plezierige feestdagen  en een gelukkig 2018 !

 

Informatie bijeenkomst locatie Ronerborg

De omwonenden van de locatie “Ronerborg” zijn door de gemeente uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 20 september as. in het gemeentehuis.

In deze informatiebijeenkomst wordt informatie gegeven over het nieuwbouwplan op de voormalige schoollocatie “De Ronerborg” aan de H. Scheepstrastraat.

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 september aanstaande om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Voor de toegang kunt u gebruik maken van de ingang van het oude gedeelte van het gemeentehuis. Het is een inloopbijeenkomst waar u kennis kunt nemen van de te bouwen woningen, het gezondheidscentrum en de planning hiervan.

Bouwbedrijf Plegt-Vos gaat de woningen bouwen. Vanuit deze organisatie zal een medewerker
aanwezig zijn om u te informeren over de woningen en eventuele vragen hierover te beantwoorden.

Ook vanuit de gezondheidszorg zal iemand aanwezig zijn die u informatie geeft over het
gezondheidscentrum.

Vanuit de gemeente is een medewerker aanwezig voor eventuele overige vragen.

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Stephan Lap van het team
Ontwikkeling via telefoonnummer 14 050.

Nieuwsbrief 4 Zomer 2017

Al weer een nieuwsbrief uit onze wijk. De zomer is al weer een heel eind gevorderd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze nieuwsbrief iets eerder te laten verschijnen, maar dat is door vakanties niet gelukt.

Verreweg de belangrijkste gebeurtenis in onze wijk was wel de totstandkoming van een netwerk van buurtverbinders. In iedere straat is er nu een contactpersoon die een belangrijke schakel gaat vormen in onze wijk en in uw straat. De buurtverbinders gaan elkaar ondersteunen door middel van een WhatsApp-groep. Lees meer over de buurtverbinders en wie dat in uw straat is, verderop in deze nieuwsbrief.

Over WhatsAppgroepen gesproken, naast de reeds bestaande wijk-WhatsAppgroep die zich richt op de veiligheid waar alle inwoners van de wijk aan deel kunnen nemen, zijn er nu ook groepen aan het ontstaan op het niveau van de straat. Deze WhatsApp-groepen hebben een meer sociaal karakter, bedoeld om contact met elkaar te houden over allerlei zaken die individueel en in de straat van belang zijn. En dat dat een belangrijke functie heeft, heeft de schrijver van dit voorwoord gemerkt naar aanleiding van de organisatie van een gezellige straatborrel. Een goed instrument voor het in stand houden van de contacten in de straat.

Er waren nog meer zaken van belang in de wijk, de herinrichting van de rotonde “Stuurwold”, de gemeentelijke wijkschouw, de voorlichting over veiligheid door de wijkagent en de plaatsing van ‘WhatsAppborden’. Lees hierover in deze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier en nog een mooie voortzetting van deze zomer !

WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst

 

 

 

Hoek Ceintuurbaan Zuid / J.Fabriciuslaan, Hoek Nieuweweg / Zuidenveld, Hoek Raiffeisenlaan / Nieuweweg.

Op verzoek van de initiatiefgroep Hullenveld heeft de gemeente een aantal WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst. Dit met de bedoeling om duidelijk aan te geven dat er in onze wijk een WhatsApp groep actief is die bij verdachte situaties 112 belt en de informatie doorgeeft aan alle deelnemers van de groep.

Er zijn al een flink aantal deelnemers, maar iedereen die (nog/opnieuw) mee wil doen is van harte welkom. Een smartphone met WhatsApp is wel nodig om te kunnen meedoen.

Een emailtje met uw 06-nummer sturen aan hullenveld@ziggo.nl is voldoende.

U krijgt dan een bevestiging van deelname, een uitleg en de voorwaarden die gelden voor het gebruik.

 

Inloopbijeenkomst aanpassing rotonde Stuurwold

 

De gemeente Noordenveld wil de rotonde Ceintuurbaan Zuid – Nieuweweg aanpassen. Op deze rotonde moet de fietser momenteel voorrang verlenen aan het autoverkeer op de rotonde. “Dit willen we graag omdraaien”, zegt de gemeente, “naar een situatie dat het autoverkeer voorrang moet verlenen aan de fietser”.

Om dat te bereiken zijn een aantal aanpassingen nodig, waaronder het afsluiten van de parallelwegen ten zuiden van de Nieuweweg op de Ceintuurbaan Zuid.

De gemeente wilde graag met belangstellenden in gesprek over deze aanpassingen. Daarom organiseerde de gemeente op dinsdag 27 juni 2017 een Inloopbijeenkomst in Sportcentrum De Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid 6 in Roden.

De bewoners zijn over het algemeen positief over de voorgestelde maatregelen. Het omdraaien van de voorrang ten gunste van de fietser wordt als positief gezien. Ook over het afsluiten van de parallelwegen zijn geen bezwaren gehoord. Wel hebben een aantal mensen hun bedenkingen m.b.t. de nieuwe inrit in het verlengde van het Henri Dunantplantsoen. Verder zijn er vragen gesteld m.b.t. de opstelplaats voor de containers, de verharding van het bestaande fietspad langs de Nieuweweg ten noordoosten van de rotonde (deze zou in slechte staat zijn) en was het verzoek of er een bord doodlopende weg bij de parallelwegen kan komen.

In iedere straat een buurtverbinder.

Het buurtnetwerk Hullenveld is een opzet, met in iedere straat een contactpersoon. Of liever gezegd een “Buurtverbinder”. Op die manier denken we de aandacht voor zaken als grijs (straat/straatmeubilair), groen (onderhoud groenvoorzieningen) en sociaal (omzien naar elkaar) goed vorm te kunnen geven.

Een aantal buurtbewoners die al eerder hadden aangegeven zo’n rol wel willen te vervullen kwamen op 19 april jl. bij elkaar om te overleggen hoe dat verder ingevuld zou kunnen worden.

Dat heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

 1. Het buurtnetwerk Hullenveld richt zich vooral op 4 onderwerpen. Dit zijn grijs (straten/straatmeubilair), groen (onderhoud groenvoorzieningen etc.), veiligheid (criminaliteit/ vandalisme en verkeerveiligheid) en sociale samenhang (omzien naar elkaar).
 2. Concreet betekent het voor buurtverbinders, dat ze zullen worden gevraagd om een inbreng voorafgaande aan de jaarlijkse wijkschouw. Hierbij wordt samen met de gemeente en WiN (Welzijn in Noordenveld) een inventarisatie gedaan op het terrein van grijs, groen en verkeersveiligheid. De bevindingen uit de schouw zijn voor de gemeente de aangrijpingspunten voor actie. Aan de buurtverbinders is dan het verzoek om over de directe eigen woonomgeving een reactie te geven. Al die afzonderlijke inbreng vormt dan samen onze wijkschouw.
 3. In principe wordt van iedere buurtbewoner verwacht dat hij/zij zelf actie onderneemt, waar het gaat om zaken die storen, hinder vormen, een probleem opleveren m.b.t. het wonen en leven in de buurt. Dat zal echter in een beperkt aantal situaties niet of niet voldoende oplossing bieden. Daarom wordt een buurtverbindersWhatsApp groep aangemaakt, waarmee over die zaken informatie kan worden uitgewisseld en daarna via de initiatiefgroep verder onder de aandacht kan worden gebracht.
 4. In verschillende straten is er al veel aandacht voor de sociale samenhang. Bijvoorbeeld door een straatsWhatApp groep, een buurtBBQ, eetgroepjes, extra aandacht voor huis en eigendom bij vakantie, en nog veel meer. Iedere buurtverbinder is vrij om daar naar eigen idee, en afgestemd op wat er leeft in de eigen straat, iets in te ondernemen. Het is geen verplichting van de buurtverbinder en evenmin kan verwacht worden dat alle inwoners uit de straat “meedoen”.
 5. Het concept van het buurtnetwerk heeft geen vastomlijnd kader. In de loop van de tijd zal het zich ontwikkelen en een meer vastere vorm en inhoud krijgen. De inbreng vanuit buurtverbinders is daarbij van groot belang. Zij zijn de ogen en oren van hun eigen straat.

Verder is er een overzicht gemaakt, wie bereid is in welke straat buurtverbinder te zijn.

Dat overzicht vindt u hier: Overzicht straat en straatverbinders

 

Verslag wijkschouw 6 april 2017

Op 6 april j.l. vond de jaarlijkse wijkschouw plaats in aanwezigheid van de wijkagent, 3 man vanuit de gemeente, WIN en twee vertegenwoordigers vanuit Hullenveld.

Van te voren, na een zogenaamde voorschouw, waarbij ook punten van u, buurtbewoners, meegenomen zijn, was door de initiatiefgroep Hullenveld, een inventarisatie gemaakt van pijnpunten in de wijk. Zonder in details te treden,  hier een impressie:

 • Bandensporen in plantsoenen
 • Modderpoelen in het Hullenbosje
 • Trottoirbestrating niet in orde
 • Scheefstaande lantaarnpalen
 • Paden verzakt
 • Slootjes uitbaggeren
 • Gevaar voor fietsers op de Hullenweg
 • Uitwerpselen van paarden op het voetpad langs de Hullenweg
 • Planning route veegauto

Frappant vonden wij dat  voorafgaand aan de wijkschouw een aantal euvels door de gemeente al hersteld bleken te zijn. Voor ingrepen van meer structurele aard, zoals de veiligheid van fietsers over de Hullenweg, is uiteraard meer tijd nodig, maar deze zijn wel in de planning opgenomen.

Interessant wellicht nog:

 • Leerlingen van de Esborg gaan mogelijk het herstel van paden in het Hullenbosje ter hand nemen
 • In de wijk staan bomen waarvan alleen nog de stammen overeind staan. Het betrof bomen die in slechte staat verkeerden en een veiligheidsrisico met zich mee brachten. Vandaar dat de takken verwijderd zijn. De stammen zullen t.z.t. ook weggehaald worden. Het wachten is op een kapvergunning.
 • Door de aanleg van de rotonde Kastelenlaan/Roderweg gaat er veel verkeer over de Hullenweg. Er vindt een telling plaats waarbij de snelheid van het verkeer wordt gecontroleerd
 • De gemeente neemt onze suggestie om bij het ruiterpad langs de Hullenweg bordjes met “ruiterpad” te plaatsen, mee in het overleg
 • De aanleg van een wandelpad/fietspad langs de (de inmiddels vergrootte) vijver achter het verpleeggedeelte van de Hullen, wordt, nu de plannen voor het oude MAVO-terrein heroverwogen worden, wellicht in de plannen meegenomen.
 • Mede door de druk vanuit de wijkverenigingen, is het onderhoud van grijs en groen opgeschaald. De borstelauto komt nu 3 x per jaar langs en de veegauto  9 x. De borstelrondes vinden plaats vanaf week 19, 26 en 34 en duren dan (in de gemeente) 6 weken. Alhoewel er een planning is, lijkt het ondoenlijk te zijn om aan te geven wanneer exact in uw straat de borstelauto langs komt, opdat auto’s verplaatst kunnen worden en het borstelen overal kan plaatsvinden. Te vaak moet er om geparkeerde auto’s heen geborsteld worden

Bij de volgende wijkschouw hopen we u als wijkbewoners nog meer dan deze keer te betrekken. Want wie weet nu beter hoe het staat met het onderhoud van de straat als de straatbewoner zelf ? Daar lijkt nog een schone taak weggelegd te zijn voor de buurtverbinders, waarover elders in nieuwsbrief en website meer. (NB: Op verzoek is een gedetailleerd verslag met alle punten beschikbaar)