Inloopbijeenkomst vervanging riool 13 maart 2018

(Tekst van uitnodigingsbrief Gemeente aan omwonenden)

Geachte heer/mevrouw,

Dit  voorjaar  gaan  wij  beginnen  met  het  vervangen  van  de  riolering  in  (een  gedeelte  van)  de  Theo Thijssenstraat,   Prof.   v/d   Leeuwplantsoen,   Jetsesplantsoen,   H.   Scheepstrastraat,   Homanstraat   en   de Ceintuurbaan Zuid.

Voorafgaand  aan  de  werkzaamheden  willen  we  u  graag  in  de  gelegenheid  stellen  om  vragen  te  stellen, ideeën in te brengen en/of opmerkingen te plaatsen.

Afkoppelen regenwater

Naast   het   vervangen   van   het   oude   vuilwaterriool   wordt   er   ook   een   regenwaterriool   aangelegd.   De gemeente wil graag zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van het vuilwaterriool. Als uw woning / perceel in  aanmerking  komt  voor  het  afkoppelen,  wordt  u  hierover  in  een  aparte  brief  geïnformeerd.  Deze  is  als bijlage bijgevoegd.

Inloopbijeenkomst

Op  dinsdag  13  maart  2018,  tussen  18:00  en  19:30  uur  bent  u  van  harte  welkom  in  het  Sportcentrum  de Hullen (Ceintuurbaan Zuid   6). Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om de plannen toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en uw opmerkingen en ideeën te noteren.

Tot slot

Als  u  vragen  heeft  kunt  u  contact  opnemen  met  de  heer    F.  Oosterloo  van  de  afdeling  Beheer  via  het algemene telefoonnummer 14 050.

Wij hopen u te ontmoeten op 13 maart.

Lentekriebels voor een schone wijk ….

  

 

 

Zaterdag 24 maart 2018

 

Overal in Nederland vindt op 24 maart de landelijke opschoondag plaats,

zie: www.nederlandschoon.nl

Alle buurten en wijken in Roden doen mee.

Vanuit het buurtnetwerk Hullenveld geven we graag onze medewerking.

 

Daarom de vraag: Wilt u ook hieraan meedoen?

Een leuke en nuttige activiteit, ook om andere buurtbewoners te ontmoeten.

Voor jonge en oudere buurtbewoners!

 

Op zaterdag 24 maart ca. 9.45 uur verzamelen we bij Zorgcentrum de Hullen.

Eerst een kopje koffie, thee, of glaasje fris en een korte uitleg.

Daarna gaan we met een aantal ploegjes de wijk in om zwerfvuil op te ruimen.

Er worden enkele routes gemaakt, met begin en eindpunt bij Zorgcentrum de Hullen.

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

We stoppen om 12.00 uur en om 12.30 uur wordt een gezamenlijke lunch

aangeboden in Onder de Linden. (Neem uw fiets mee!)

 

Graag voor 13 maart 2018 opgeven per email:  hullenveld@ziggo.nl

Met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

 

Telefonisch opgeven kan eventueel ook:  Welzijn in Noordenveld:    050 – 3176500  

Geef dan aan dat u zich opgeeft voor de wijk Hullenveld.                                                                   

Interzorg De Hullen in vogelvlucht

Beste buurtgenoten van Interzorg De Hullen,

Met enige regelmaat heb ik contact met de initiatiefnemers van het buurtnetwerk Hullenveld. Zij vergaderen namelijk bij ons in De Hullen.

Mijn naam is Joke Korsaan en ik ben Zorgmanager van locatie De Hullen. Uit de gesprekken met het buurtnetwerk werd duidelijk dat er veel mensen zijn die eigenlijk geen idee hebben wie er wonen en werken binnen de muren van Interzorg De Hullen. Mij is gevraagd om hier iets over te schrijven, dat doe ik bij deze natuurlijk graag!

Interzorg
De Hullen is één van de negen locaties van Interzorg. Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten, met verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh, De Wijde Blik en dus De Hullen. Om dat goed te kunnen doen, gaat Interzorg in gesprek met mensen: cliënten en hun naasten. Elkaar leren kennen, verwachtingen uitspreken, zoeken naar mogelijkheden, willen weten of de ondersteuning goed is. Maar ook zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel, professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Het zijn enkele leidende principes die bij Interzorg hoog in het vaandel staan.

Over Interzorg De Hullen
In De Hullen wonen rond de 130 mensen. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 80 jaar en alle bewoners hebben in meer of mindere mate een (zeer) kwetsbare gezondheid. Een groot deel hiervan heeft daarbij beperkingen op het gebied van het geheugen. Zij zijn dan ook in meer of mindere mate dementerend.

Dagelijkse ondersteuning
Dit betekent dat zij voor hun dagelijkse leven (intensieve) ondersteuning en zorg nodig hebben. Deze zorg wordt in De Hullen geboden door professionele medewerkers, in nauwe samenwerking met de familie van de bewoners. De Hullen bestaat uit vier woonafdelingen, waarvan bij één afdeling de toegangsdeur op slot is. De bewoners op deze afdeling kunnen prima met anderen (familie, vrienden, etc.) van de afdeling af, maar niet alleen. Dit in verband met een grote kans op (ver)dwalen.

Aan de wandel
Ook op de overige afdelingen wonen mensen waarvan enkelen, in meer of mindere mate, moeite hebben met het vinden van de juiste plaatsen. Zij mogen echter gewoon aan de wandel, ook in de buitenlucht en verder weg dan bijvoorbeeld alleen de parkeerplaats van De Hullen. Er komen helaas wel eens opmerkingen vanuit de omgeving dat medewerkers beter moeten oppassen, maar zo werkt het niet. Wij kunnen, mogen en willen niet zonder meer iemand beperken in zijn/haar vrijheid. Zowel in De Hullen, als in het dorp zelf (thuis) zal het aantal dementerenden toenemen. Dit is overigens een landelijke ontwikkeling. Dit vraagt van ons allemaal acceptatie en te hulp schieten wanneer dat nodig is.

Familie
Voor familie kan het een opluchting zijn om de zorg voor een familielid te kunnen delen wanneer deze in De Hullen komt wonen. Het gebeurt helaas echter ook dat familie zich, op de een of andere manier, ‘schuldig’ voelt dat zij een familielid laten wonen in een woonzorgcentrum. Dit kan naast verdriet, ook soms boosheid geven bij de familie. Wij hebben hier uiteraard volledige aandacht en begrip voor, maar het kan helaas gebeuren dat de boosheid zich richt op de zorg en de medewerkers. Ondanks dat we altijd in gesprek gaan en naar een oplossing zoeken die iedereen tevreden stelt, lukt dit helaas niet altijd. Simpelweg omdat we de privacy van onze bewoners te hebben respecteren.

Gezellige woonomgeving
Binnen de muren van Interzorg De Hullen wonen (en werken) dus veel mensen. En net als iedereen thuis, willen ook zij graag een goede en gezellige woonomgeving. Met hen, familie en de vele vrijwilligers zetten wij ons daar dagelijks voor in. Wij zijn onderdeel van de buurt en willen daar dan ook een positieve bijdrage aan leveren. Helaas kunnen onze bewoners hier (meestal) zelf geen initiatief meer in nemen, daarvoor hebben zij ondersteuning nodig. Daar kunt u als buren ook iets in betekenen!

Welkom!
U bent dan ook van harte welkom om langs te komen! Dit kan zijn voor een praatje, maar natuurlijk ook om bijvoorbeeld gebruik te maken van ons restaurant, de biljarttafel, de jeu de boules baan of een andere activiteit. En als u eenmaal de weg naar ons hebt gevonden, dan misschien wellicht als vrijwilliger. Wanneer u vrijwilligerswerk wilt doen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn!

Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s van Interzorg De Hullen

Joke Korsaan,
Zorgmanager

Wijziging rotonde Stuurwold

Een paar maanden geleden is er een inloopbijeenkomst voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan Zuid geweest. Naar aanleiding van de reacties heeft een wijziging in het ontwerp plaatsgevonden. Door een aantal bewoners zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid nabij de nieuwe inrit ter hoogte van het Henri Dunantplantsoen (met name gericht op het links afslaande verkeer vanaf de rotonde).

Naar aanleiding daarvan heeft een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het Henri Dunantplantsoen, de exploitant van het tankstation en Stuurwold. Dit overleg heeft geresulteerd in een aanpassing van het ontwerp, waar alle partijen zich in kunnen vinden. De wijziging houdt in dat de nieuwe inrit is opgeschoven richting de rotonde. Om het probleem van het links afslaande verkeer op te lossen, hebben we er voor gekozen om de middengeleider te verlengen, waardoor links afslaan niet mogelijk is. Ook vanaf het tankstation is het niet mogelijk links af te slaan richting de Nieuweweg. Wil je daar toch heen, heeft men de mogelijkheid om bij de rotonde te keren of de inrit bij de Raiffeisenlaan te pakken.

Het aangepaste ontwerp vinden jullie in deze bijlage: Rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan

Voor wat betreft de planning is het streven voor de zomer de werkzaamheden plaats te laten vinden. Momenteel liggen de verkeersbesluiten bij de politie. Zodra het advies van de politie binnen is, worden de verkeersbesluiten gepubliceerd.

 

 

Gemeente helpt bij buurtinitiatieven

 

De gemeente Noordenveld heeft een flyer uitgebracht met de volgende tekst:

 

Als inwoner van de gemeente Noordenveld voel je je betrokken bij het dorp, de wijk of de buurt waar je woont. Vanuit je betrokkenheid kom je vast weleens iets tegen wat in jouw ogen mooier, beter of socialer kan.

Wellicht loop je zelfs al een tijdje met een idee rond om het woon- en leefplezier
van jou en je buurtgenoten te vergroten.

We willen graag met je in contact komen en luisteren naar jouw ideeën. Als inwoner zie je het beste wat er mist of wat anders kan. Het blijft jouw idee, maar wij denken graag met je mee! Als het nodig is helpen wij je verder zodat je jouw idee tot uitvoering kunt brengen.

Zo maken we samen Noordenveld nog prettiger om te wonen.

Neem vandaag nog contact op met de gemeente Noordenveld (14 050) over je idee.

Vraag naar Maria Drenth, Renske van der Wal of Leonie van Roekel.

De gemeente Noordenveld heeft samen met de provincie Drenthe in de jaren 2017 en 2018
€ 100.000,- per jaar beschikbaar voor de uitvoering van ideeën.

Klik hier om de flyer te bekijken: Flyer initiatieven

 

Nieuwsbrief 5 (Winter 2017)

Winter

De eerste sneeuw is al weer gevallen. De herfst is voorbij. En dat brengt ons al bij een eerste vraag: Her en der in de wijk staan/stonden bladbakken.

De gemeente zou graag vanuit de wijken willen weten hoe de ervaringen daarmee zijn. Staan ze op de juiste plaats ? Voldoende capaciteit ? Worden ze ook uitsluitend voor bladafval en niet voor tuinafval gebruikt ?

Laat het uw buurtverbinder weten.

Via de wijkschouw kunnen we daar dan voor de volgende herfst iets aan doen.

Buurtverbinders

De brug naar de buurtverbinder is snel geslagen. Wijkbewoner Peter Jager heeft het de afgelopen tijd druk gehad met het digitaal aaneensmeden van alle buurtverbinders in onze wijk. Nagenoeg alle straten in de wijk hebben nu een buurtverbinder en met elkaar vormen zij een WhatsApp-groep om elkaar op de hoogte te houden en elkaar te inspireren. Begin volgend jaar wordt een bijeenkomst gepland waarop de buurtverbinders en initiatiefgroep bij elkaar komen om o.a. met elkaar ervaringen uit te wisselen.

WhatsApp groepen

En over WhatsApp-groepen gesproken; na de zomer zijn er al in diverse straten zgn. ‘sociale’ WhatsApp-groepen van start gegaan. Een verheugende en spannende ontwikkeling in het kader van de sociale samenhang in de straat. Anders dan onze buurtpreventie-WhatsApp”, waar vooral een gedisciplineerde omgang met elkaar, in het kader van veiligheid, voorop staat, hebben deze een minder stringent karakter. We zijn benieuwd, om van de buurtverbinders te horen of en hoe  de ervaringen er mee zijn.

Daarnaast hebben ook alle beheerders van de buurtpreventie-whatsappgroepen in Roden met elkaar en samen met de politie een onderlinge groep gevormd.

WhatsApp wordt dus veel gebruikt.

Sociale samenhang

Hierboven kwam het al aan de orde: Sociale Samenhang. In de initiatiefgroep wordt momenteel druk gesproken over hoe we in de wijk met elkaar een extra bijdrage zouden kunnen leveren aan iets dat eigenlijk heel vanzelfsprekend is en gelukkig ook op grote schaal gebeurt: omzien naar elkaar.

Ook dit is een onderwerp dat we graag willen bespreken met de buurtverbinders.

Vanuit ons motto “ In onze wijk Hullenveld hoor je er bij “ is dit een belangrijk aspect.

Bouwplannen in de wijk

Dan zijn er nog een aantal voorgenomen bouwprojecten die ons beroeren. Recent was er een bericht in de pers over bouwplannen op het terrein van de voormalige camping de Beukenhof. Verder waren er eerder dit jaar gemeentelijke plannen voor de zgn. Kroonvelden, velden waarvan niemand precies weet waar ze liggen, maar het moet ergens zijn tussen de korfbalvelden en de Kaatsweg.

Concrete plannen zijn er voor de herinrichting van de ‘rotonde Stuurwold’ en het terrein van de voormalige MAVO tussen Wyghellaan en Scheepstrastraat. Een delegatie vanuit het Henri Dunantplantsoen heeft met de gemeente en betrokkenen overleg gevoerd over een veilige in/uitrit op de ventweg langs de Nieuweweg. Wachten is ook nog op de plannen rond basisschool de Marke. Wordt het verhuizen of nieuwbouw ?

En last but not least, sloop en/of nieuwbouw van verzorgings/verpleeghuis de Hullen. De plannen zijn nog niet bekend, maar dat er iets staat te gebeuren, is wel zeker. Laten we met zijn allen de vinger aan de pols houden.

Uitbreiding van ons buurtnetwerk

Ons netwerk is ‘groter’ geworden. De bewoners van de Rozenhof zijn huis aan huis benaderd met de vraag om geïnformeerd te worden over het wel en wee in de wijk. Dat was nog niet gebeurd. Er zijn veel positieve reacties op gekomen. Verder is er in november een gesprek geweest met het bestuur van de Vereniging van Bungalowbewoners “De Noorderkroon”. Het was een verkennend gesprek met toch al resultaten. Onze nieuwsbrief zal worden doorgestuurd aan de bewoners van de Noorderkroon, de Noorderkroon gaat participeren in de wijkschouw en de buurtpreventie-app zal worden gepromoot. Geconstateerd werd, dat er gezamenlijke belangen zijn.

Uw mening en inbreng

We kunnen ons voorstellen dat u op verschillende onderwerpen een mening, vraag of suggestie heeft. Aarzel dan niet om die met ons te delen.

 

Of via de buurtverbinder in uw straat of rechtstreeks op ons emailadres: hullenveld@ziggo.nl

Wij wensen u allen plezierige feestdagen  en een gelukkig 2018 !

 

Informatie bijeenkomst locatie Ronerborg

De omwonenden van de locatie “Ronerborg” zijn door de gemeente uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 20 september as. in het gemeentehuis.

In deze informatiebijeenkomst wordt informatie gegeven over het nieuwbouwplan op de voormalige schoollocatie “De Ronerborg” aan de H. Scheepstrastraat.

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 september aanstaande om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Voor de toegang kunt u gebruik maken van de ingang van het oude gedeelte van het gemeentehuis. Het is een inloopbijeenkomst waar u kennis kunt nemen van de te bouwen woningen, het gezondheidscentrum en de planning hiervan.

Bouwbedrijf Plegt-Vos gaat de woningen bouwen. Vanuit deze organisatie zal een medewerker
aanwezig zijn om u te informeren over de woningen en eventuele vragen hierover te beantwoorden.

Ook vanuit de gezondheidszorg zal iemand aanwezig zijn die u informatie geeft over het
gezondheidscentrum.

Vanuit de gemeente is een medewerker aanwezig voor eventuele overige vragen.

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Stephan Lap van het team
Ontwikkeling via telefoonnummer 14 050.

Nieuwsbrief 4 Zomer 2017

Al weer een nieuwsbrief uit onze wijk. De zomer is al weer een heel eind gevorderd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze nieuwsbrief iets eerder te laten verschijnen, maar dat is door vakanties niet gelukt.

Verreweg de belangrijkste gebeurtenis in onze wijk was wel de totstandkoming van een netwerk van buurtverbinders. In iedere straat is er nu een contactpersoon die een belangrijke schakel gaat vormen in onze wijk en in uw straat. De buurtverbinders gaan elkaar ondersteunen door middel van een WhatsApp-groep. Lees meer over de buurtverbinders en wie dat in uw straat is, verderop in deze nieuwsbrief.

Over WhatsAppgroepen gesproken, naast de reeds bestaande wijk-WhatsAppgroep die zich richt op de veiligheid waar alle inwoners van de wijk aan deel kunnen nemen, zijn er nu ook groepen aan het ontstaan op het niveau van de straat. Deze WhatsApp-groepen hebben een meer sociaal karakter, bedoeld om contact met elkaar te houden over allerlei zaken die individueel en in de straat van belang zijn. En dat dat een belangrijke functie heeft, heeft de schrijver van dit voorwoord gemerkt naar aanleiding van de organisatie van een gezellige straatborrel. Een goed instrument voor het in stand houden van de contacten in de straat.

Er waren nog meer zaken van belang in de wijk, de herinrichting van de rotonde “Stuurwold”, de gemeentelijke wijkschouw, de voorlichting over veiligheid door de wijkagent en de plaatsing van ‘WhatsAppborden’. Lees hierover in deze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier en nog een mooie voortzetting van deze zomer !

WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst

 

 

 

Hoek Ceintuurbaan Zuid / J.Fabriciuslaan, Hoek Nieuweweg / Zuidenveld, Hoek Raiffeisenlaan / Nieuweweg.

Op verzoek van de initiatiefgroep Hullenveld heeft de gemeente een aantal WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst. Dit met de bedoeling om duidelijk aan te geven dat er in onze wijk een WhatsApp groep actief is die bij verdachte situaties 112 belt en de informatie doorgeeft aan alle deelnemers van de groep.

Er zijn al een flink aantal deelnemers, maar iedereen die (nog/opnieuw) mee wil doen is van harte welkom. Een smartphone met WhatsApp is wel nodig om te kunnen meedoen.

Een emailtje met uw 06-nummer sturen aan hullenveld@ziggo.nl is voldoende.

U krijgt dan een bevestiging van deelname, een uitleg en de voorwaarden die gelden voor het gebruik.

 

Inloopbijeenkomst aanpassing rotonde Stuurwold

 

De gemeente Noordenveld wil de rotonde Ceintuurbaan Zuid – Nieuweweg aanpassen. Op deze rotonde moet de fietser momenteel voorrang verlenen aan het autoverkeer op de rotonde. “Dit willen we graag omdraaien”, zegt de gemeente, “naar een situatie dat het autoverkeer voorrang moet verlenen aan de fietser”.

Om dat te bereiken zijn een aantal aanpassingen nodig, waaronder het afsluiten van de parallelwegen ten zuiden van de Nieuweweg op de Ceintuurbaan Zuid.

De gemeente wilde graag met belangstellenden in gesprek over deze aanpassingen. Daarom organiseerde de gemeente op dinsdag 27 juni 2017 een Inloopbijeenkomst in Sportcentrum De Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid 6 in Roden.

De bewoners zijn over het algemeen positief over de voorgestelde maatregelen. Het omdraaien van de voorrang ten gunste van de fietser wordt als positief gezien. Ook over het afsluiten van de parallelwegen zijn geen bezwaren gehoord. Wel hebben een aantal mensen hun bedenkingen m.b.t. de nieuwe inrit in het verlengde van het Henri Dunantplantsoen. Verder zijn er vragen gesteld m.b.t. de opstelplaats voor de containers, de verharding van het bestaande fietspad langs de Nieuweweg ten noordoosten van de rotonde (deze zou in slechte staat zijn) en was het verzoek of er een bord doodlopende weg bij de parallelwegen kan komen.