Startbijeenkomst Dorpenfonds

Op 21 mei j.l. vond de aftrap plaats van het zogenaamde “Dorpenfonds”.

 Jeroen Westendorp, wethouder in de gemeente Noordenveld informeerde de aanwezigen in het Dorpshuis de Schans in Een over dit door de coalitie ingestelde fonds. De avond was bedoeld om de aanwezigen, meest betrokkenen bij de diverse dorps- en belangenverenigingen in de gemeente te inspireren tot het nemen van initiatieven om de leefbaarheid in de samenleving te versterken en de saamhorigheid te vergroten. De bedoeling is dat buurtgenoten projecten van de grond gaan tillen die de leefbaarheid van de buurt ten goede komen. Als voorbeelden werden op deze avond de totstandkoming van het Dorpshuis in Een en het zomerzwembad in Peize (van bijna verdwenen tot klimaat-neutraal) ten tonele gevoerd. Beide projecten zouden niet tot stand zijn gekomen zonder de  de vrijwillige inzet van plaatsgenoten. Zowel de totstandkoming van het dorpshuis en het zwembad zijn voorbeelden van grote projecten. Buurtgenoten kunnen echter ook kleinere projecten starten, zoals bijvoorbeeld het inrichten van een AED-netwerk in de buurt, het aanleggen van een plukboomgaard, een outdoor-fitness terrein, een jeu-de-boule competitie etc. etc.. . De gemeente stelt voor dit soort initiatieven € 1.000.000 ter beschikking. Ieder project moet liggen tussen de € 15.000 en de € 100.000. 25% van dit bedrag dient door de buurt zelf ingebracht te worden (sponsoring, crowdfunding etc,) , maar dit kan ook door (fysieke) man/vrouwkracht op basis van uurtarief ter beschikking te stellen. Meer informatie op de website van de gemeente.

Heeft u of hebben u en uw buurt/straatgenoten een idee voor een project ? Geef een korte beschrijving van de bedoeling van het project. Geef aan wat u nodig denkt te hebben en geef uw naam, email-adres en telefoonnummer door aan buurtnetwerk Hullenveld.

Nooddrinkwateroefening 20 juni 19.00 uur.

Uit brief van de gemeente dd. 13 juni 2019

Donderdagavond 20 juni 2019 is de parkeerplaats achter Sportcentrum De Hullen, bij de noodlocatie van OBS De Marke, het decor van een oefening. Op die avond wordt er gedaan alsof er ’s middags een hoofdwaterleiding is gesprongen en een deel van Roden langdurig zonder water zit.
Zogenaamd kan een deel van de inwoners van Roden al een aantal uren niet meer handen wassen, het toilet doorspoelen, koffie en thee zetten, groente wassen, aardappels koken, douchen, de tuin sproeien, de wasmachine en vaatwasser gebruiken et cetera.
De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD drinkwater BV) is ondertussen druk met het plaatsen van een nooddrinkwaterpunt op het parkeerterrein bij sportcentrum De Hullen (bij de noodlocatie van OBS de Marke).
Aan de oefening doen mee:
• medewerkers van het Rode Kruis en de gemeente Noordenveld;
• medewerkers van WMD drinkwater BV;
• en hopelijk u ook als inwoner die zogenaamd zonder water zit!
Doet u mee?
Bewoners zijn uitgenodigd om mee te doen aan de oefening. Wanneer u mee wilt doen, kunt u donderdag 20 juni tussen 19.00 en 20.30 uur naar de noodlocatie van OBS De Marke komen om drinkwater te halen. Hier is een nooddrinkwaterpunt ingericht. In de school is een kleine informatiemarkt ingericht.
Om de situatie zo werkelijk mogelijk te maken, vragen wij u te reageren zoals u in werkelijkheid ook zou reageren. Wij kunnen ons voorstellen dat u aangeeft dat u zonder water zit en hinder daarvan heeft. Daarnaast heeft u ongetwijfeld vragen over hoe lang het nog gaat duren en wat u moet doen. Misschien kunt u van te voren ook nadenken over wat u zou doen in geval van langdurige uitval van water. Kunt u bijvoorbeeld bij familie in de buurt terecht? Douchen op uw werk of bij de sportvereniging? In hoeverre bent u ‘zelfredzaam’? Op de informatiemarkt gaan wij daarover graag met u in gesprek.
Wanneer u mee wilt helpen met de oefening, ontvangt u een kleine attentie als aandenken. Graag tot ziens op donderdagavond 20 juni!


Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Andre Plijter
medewerker openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding
afdeling Bedrijfsvoering

Wijkgericht werken van start

Maandag 6 mei 2019 was er de officiële start van het wijkgericht werken met wethouder Kirsten Ipema op de gemeentewerf in Roden.

Met de aanstelling van de meewerkend voormannen kan de gemeente Noordenveld nu echt starten met wijkgericht werken. Wethouder Openbare Ruimte, Kirsten Ipema: “Met de invoering van het wijkgericht werken willen we het voor onze inwoners gemakkelijker maken om zelf met ideeën en initiatieven te komen voor het verbeteren van hun leefomgeving.”

Wijkgericht werken

“Voor onze inwoners is het beheer van de openbare ruimte de meest zichtbare taak van de gemeente. Bijna dagelijks zien zij onze medewerkers bezig om de leefomgeving mooi, veilig en netjes te houden. Zij zijn het gezicht van de gemeente”, vervolgt wethouder Kirsten Ipema. “Met vaste gezichten in de dorpen en wijken en een vast aanspreekpunt voor de inwoners, willen we kansen en knelpunten eerder en beter signaleren. Dat geldt niet alleen voor de openbare ruimte, maar gaat over alles wat er speelt in een dorp of wijk. Als gemeente zijn we klaar om met wijkgericht werken aan de slag te gaan en hiermee verdere invulling te geven aan onze Omgevingsvisie: de gemeente is dichtbij, zichtbaar en aanwezig.”

Indeling in gebieden en wijken

Voor wijkgericht werken is Noordenveld ingedeeld in twee gebieden, Oost en West Noordenveld. De scheidslijn ligt in de lengte van de gemeente en volgt het Peizer-/Lieverse-/Grootediep/Schipsloot. Elk deel krijgt een eigen gebiedsverbinder. Deze gebiedsverbinders worden binnenkort aangesteld. De gebiedsverbinder is veel in zijn gebied aan het werk, vangt signalen op vanuit de wijken en van de medewerkers beheer en zorgt voor een snelle afhandeling. De gebiedsverbinder richt zich niet alleen op het beheer van de openbare ruimte, maar ook op alle andere vormen van dienstverlening. Daarnaast worden zeven vaste teams ingezet die integraal werken in wijken en dorpen De teams worden aangestuurd door een meewerkend voorman.

NB: Zodra deze teams operationeel zijn, zullen we het team voor Hullenveld aan u voorstellen en aanvullende informatie geven.

Gratis Padel lessen bij REO

Bij de tennisvereniging REO in Roden is iedereen die geïnteresseerd is om tennis te spelen van harte welkom. Nieuw is dat bij deze vereniging nu ook padeltennis kan worden gespeeld op de nieuw aangelegde padelbaan. Voor mensen die nog nooit hebben getennist, is padeltennis iets gemakkelijker te leren dan het gewone tennis. En het is gemakkelijk dichtbij…..

Je speelt dit met andere rackets, met 4 personen op een kleiner speelveld. Padeltennis is komen overwaaien uit Spanje waar dit de snelst groeiende sport is. Bij tennisvereniging REO kan iedereen daar kennis mee maken. Op maandagochtend vanaf 10.30 uur en vrijdagavond vanaf 19.00 uur kan iedereen die dit wel eens wil zien en/of zelf spelen hier terecht (Borglaan, Roden)

REO heeft voor het eerste jaar een prachtig zeer goedkoop lidmaatschap bedacht: voor slechts € 75 kan iedereen lid worden en kan daarvoor ruim 7 maanden lang buiten tennissen  (7 dagen in de week) en het hele jaar buiten padeltennis spelen. Te mooi om waar te zijn, dus kom maar eens langs en probeer het uit; als je lid wordt krijg je daarbij dan nog 3 gratis tennis/padellessen die worden gegeven door tennisschool Noordenveld.

REO, Borglaan 14, 9301 ZE Roden
+31 50 501 4615 / info@reotennis.nl

Uitnodiging de Marke en voorlichting nieuwbouw.

(Brief met uitnodiging informatiebijeenkomst 15 mei 2019)

6 mei 2019

Geachte heer/mevrouw,

U heeft allemaal gemerkt dat de school in december afgelopen jaar acuut verlaten moest worden op een klein deel van de school na. Ook heeft u vast allemaal meegekregen dat de school voor een groot deel onveilig is verklaard i.v.m. aantasting van de wapening in de vloeren. Deze groepen leerlingen hebben ook ondertussen de school verlaten. De school is nu gehuisvest in een tijdelijk school gebouw achter de sporthal aan de Ceintuurbaan Zuid te Roden. Het “oude” schoolgebouw staat nu leeg. De school staat ondertussen in de bouwhekken. Er is sprake van vandalisme op het terrein en aan het pand.
Hoe nu verder?
Het schoolgebouw willen we zo spoedig mogelijk gaan slopen. Er is een asbestonderzoek gedaan. Er zit asbest in het gebouw. Dit is normaal voor een gebouw uit deze bouwperiode. Voor de sloop zal er een asbestsanering plaats vinden.
Omdat er sprake is van vandalisme is de school in de bouwhekken gezet. Er worden extra maatregelen getroffen om te zorgen dat er geen ongewenste toetreding tot het pand zal plaats vinden. Ook zal er door politie vaker een bezoekje aan de locatie worden gebracht.
Er is een Ecologische scan gedaan om te onderzoeken of er Vleermuizen en/of andere beschermde dieren in het gebouw aanwezig zijn. Er zijn sporen aangetroffen van Vleermuizen. Dit betekend dat er Vleermuisprotocol in werking is getreden. Er moet nu verder onderzoek worden gedaan. Door de aanwezigheid van de Vleermuizen kunnen we niet per direct gaan slopen.


Welke ontwikkelingen zijn er op de locatie te verwachten?
De obs De Marke zal terugkeren op de locatie. De cbs De Parel gaat niet verhuizen naar deze locatie. Er komt herbouw op de oude locatie van de obs De Marke, voor obs De Marke inclusief een ruimte voor een Kinderdagverblijf. Welke aanbieder is nu nog niet bekend.
De obs De Marke is op dit moment bezig om een Programma van Eisen (wensenlijstje) te maken voor de nieuw te bouwen school gebaseerd op de lesmethode c.q. visie.
We hopen binnenkort te kunnen starten met de selectie van een aantal geschikte architecten.
Bij de gemeente zijn alle betrokken afdelingen bezig om te kijken naar alle belangrijke functies rondom een school. Ook verkeer is aan het kijken hoe rondom het terrein de verkeerstromen zo veilig mogelijk kunnen worden gescheiden en waar er eventueel aanpassingen aan de weg moeten plaatst vinden.
Volgens het bestemmingsplan mag er maximaal 9m1 hoog gebouwd worden. Dakhelling minimaal 20 en maximaal 60 graden. Goothoogte maximaal 5,50m1 hoog. Er mag alleen binnen het bouwblok gebouwd worden. Er komt geen hoogbouw.
Hoe komen we aan een passend ontwerp?
Hiervoor willen we een klankbordgroep gaan vormen. In deze klankbordgroep zullen alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. We willen graag dat er een afvaardiging van omwonenden ouders, kinderdagverblijf, schoolbestuur, schoolteam, MR en OV meedenkt over de school, het schoolplein en de omgeving aan moeten voldoen.
Wanneer starten we?
Helaas weten we nog niet wanneer we mogen slopen. Om te kunnen gaan bouwen hebben we een bouwrijp terrein, een goed en goedgekeurd bouwplan nodig en uiteraard een bouwvergunning.
En uiteraard moeten eerst de vleermuizen een nieuw onderkomen hebben gevonden.
Er is nog geen concrete startdatum. Wel willen we op korte termijn starten met een klankbordgroep.
Opmerkingen:
Er is nog geen goedkeuring voor zowel sloop als nieuwbouw op de huidige locatie.

Informatieavond.
Om u te informeren over de sloop en de voorgenomen herbouw én om u de kans te geven om vragen te stellen, nodigen wij u uit voor een informatieavond.
Op 15 mei bent u tussen 19.00 en 20.30 uur welkom bij Zalencentrum Onder de Linden in Roden. Dan wordt u bijgepraat. Ook kunt u zich dan aanmelden voor de klankbordgroep.
Ben u 15 mei niet in de gelegenheid om op de informatieavond langs te komen dan kunt u uw vragen en of opmerkingen ook mailen naar a.vanderaa@gemeentenoordenveld.nl of contact opnemen met Annette van der Aa en/of de heer René Westerhoff van het team Beleid via telefoonnummer 14 050.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, het schoolbestuur en obs De Marke

App met overheidsinformatie over de buurt.

Er is nu een App beschikbaar die aangeeft of er zaken zijn vanuit de overheid die betrekking hebben op je eigen buurt. Deze App kan je downloaden op de website Over uw buurt

Je ontvangt dan informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Je kunt zelf instellen welke  berichten je wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de  buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

Aandacht voor Veiligheid Hullenweg

De Hullenweg in de toekomst?

Reeds enkele malen heeft de onveilige verkeerssituatie op de Hullenweg  vermeld gestaan als één van de punten van de wijkschouw. Tot nu toe zonder dat daar oplossingen voor gevonden zijn. Wat is er aan de hand ?  Er wordt te hard gereden, onlangs nog in de hand gewerkt doordat een voorrangsregel is veranderd; komende van de Stinsenweg  moet het doorgaande verkeer op de Hullenweg voorrang verleend worden, soms worden snelheden behaald van boven de 80 km en dat in de bebouwde kom. Er is een gevaarlijke  fietsoversteek op het fietspad dat langs de tennisbaan komt richting Roderesch. Het parallelle fietspad ter hoogte van ONR houdt abrupt op, wat tot een plotselinge verschijning van fietsers op de rijweg leidt. Het wegdek is in slechte staat. Het is er donker. Fietsers, paarden, wandelaars en automobilisten zitten elkaar nogal in de weg. Het verkeer is mede door de groei van het nieuwste gedeelte van de wijk Roderveld toegenomen. Veel automobilisten kiezen komende vanaf de Maatlanden de route over de Stinsenweg/Hullenweg als doorgaande route richting Norg. Vooral in het weekend, als kinderen zich op de fiets richting de sportvelden bewegen, is het te gevaarlijk. Het instellen van een 30 km-zone is niet mogelijk vanwege de hiervoor geldende richtlijnen.

Reden genoeg om dit alles nog eens bij de gemeente aan te kaarten. Op 10 april vond dan ook een gesprek plaats met een beleidsmedewerker ‘verkeer’ van de gemeente Noordenveld. Aanwezig twee vertegenwoordigers van de wijkbelangenvereniging Roderveld (waar de Hullenweg ook langs loopt) en twee wijkbewoners (een lid van de initiatiefgroep en een buurtverbinder).

De Hullenweg maakt, naar bleek, onderdeel uit van tussen 2015 en 2025 aan te pakken verkeerssituaties van het vervoers- en verkeersplan van de gemeente Noordenveld. Dit betekent dat uiterlijk voor 2025 de plannen die dan gemaakt zijn, uitgevoerd gaan worden. Het kan ook volgend jaar zijn. Druk van buitenaf op met name de politiek kan helpend werken. Op korte termijn biedt dat duidelijk geen soelaas voor de kwetsbare verkeersdeelnemers op de Hullenweg. Er moet veel gaan gebeuren en dat gaat noodzakelijkerwijs gepaard met hoge kosten. Idealiter zou er aan beide kanten van de Hullenweg een fietspad kunnen komen, maar dat zal een forse opgave zijn, zeker gezien de geringe beschikbare ruimte. Waar op korte termijn wel aan gedacht kan worden, zijn snelheidsremmende maatregelen zoals bijvoorbeeld  fietsstroken creëren; maar eigenlijk is de weg, met een breedte van 5,50 meter, daar te smal voor. Met fietsstroken van 1.70 meter aan beide zijden blijft er voor auto’s dan nog twee meter over. Ook kan de politie ingeschakeld worden om de snelheid in de gaten te houden. Zo zijn er nog wel meer maatregelen te bedenken om de snelheid op de Hullenweg er uit te krijgen. Het ziet er naar uit dat het asfalt eerder aangepakt moet worden. Fietssuggestiestroken (die dan minder breed mogen zijn dan de officiële stroken) zouden dan meegenomen kunnen worden. Een alternatief is gedogen van kinderen op de trottoirs. De oversteek van het kruisende fietspad zou veel beter gemarkeerd kunnen worden. Ook zou naar andere tracés gekeken kunnen worden voor zowel autoverkeer als fietsers.

De gemeente gaat met de geopperde ideeën aan de gang; vooral het aanbrengen van fietsstroken werd nadrukkelijk bepleit. Het buurtnetwerk Hullenveld en de wijkbelangenvereniging Roderveld zullen op de hoogte gehouden worden.

Start werkzaamheden rotonde Stuurwold 29-04-2019

Van de gemeente hebben we begrepen dat de werkzaamheden aan de rotonde Stuurwold (Nieuweweg – Ceintuurbaan West/Zuid) beginnen op 29 april as. en ongeveer 4 weken zullen duren. Met de aanpassingen wordt de fietser in de voorrang gebracht en zal ook de uitrit vanuit de benzinepomp naar de Nieuweweg worden gewijzigd. Zie ook eerdere berichten hierover in het berichtenoverzicht of archief.

Hullenveld opgeruimd…

Lentekriebels op 23 maart 2019

Net als in de rest van Noordenveld en Nederland heeft een aantal vrijwilligers uit onze buurt de handen uit de mouwen gestoken en meegedaan aan de NederlandSchoon opruimactie.

Met een 12-tal vrijwilligers is op een aantal routes een groot deel van onze wijk ontdaan van zwerfafval. Voorzien van hesjes, handschoenen en vuilniszakken hebben ze een flinke hoeveelheid afval opgeruimd.  Na afloop was er een, door de gemeente aangeboden, gezellige lunch voor alle vrijwilligers. Al met al een nuttige en gezellige activiteit waar met voldoening op terug gekeken werd.

En we hopen natuurlijk: Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Dank aan alle vrijwilligers!

Update Hullenbosje (maart 2019)

De werkgroep heeft eind februari samen met de gemeente een schouw gedaan door het Hullenbosje. Met betrekking tot de gemaakte afspraken, het volgende:

Vraag aan gemeente over het snoeien: Hoeveel nut heeft het snoeien? Is dit wel een taak voor de omwonenden? Moeten de bramen niet met wortel en al worden verwijderd door een professional?

Antwoord: De groei van bramen is het gevolg van grootschalige kap en verstoring van de bosbodem. Als deze meer tot rust komt en de jonge aanplant groeit door, zal de bramengroei stagneren. Het is niet erg dat hier en daar bramengroei blijft i.v.m. holle stengels waar wilde bijen in overwinteren. Zolang de droge periode aanhoudt is het wenselijk de bramen rondom de nieuwe aanplant wel af te maaien. Dit zal in het najaar opnieuw gebeuren door Garbrand Erenstein, de vrijwilligers zullen nadien het maaisel opruimen en de gemeente voert dit dan weer af. Als er wel jaren komen waarin meer neerslag valt zullen er meer jonge boompjes en struiken kiemen en doorgroeien tot boven de bramenlaag. Als deze eenmaal een goede kroon ontwikkelen zullen de bramen natuurlijk onderdrukt worden. Dit is een proces van meerdere jaren.

• NB: het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers in het broedseizoen aan de slag gaan om bramen weg te halen. Het broedseizoen is dit jaar al begonnen.

Vraag aan de gemeente over gevallen bomen:Is het toegestaan bruikbaar hout door de omwonenden te laten verwijderen?

Antwoord: Nee, het idee bij een natuurlijk bos is om het hout in het bos te behouden als voeding voor alle flora en fauna.

Toelichting

Dood hout is een vitaal onderdeel van het bosecosysteem. Het is van belang voor de voedselkringloop in het systeem. Grote aantallen insecten, schimmels en andere organismen zijn er voor hun levenscyclus van afhankelijk. Daarnaast leven weer andere dieren van de insecten die op dit dode hout voorkomen. In het bijzonder inheems staand dood hout met zware afmetingen is hierbij belangrijk. Staande dode stammen met enige afmeting zijn bovendien geliefd bij onder andere holenbroeders, vleermuizen en boommarters voor het vinden van een verblijfplaats of broedgelegenheid. Ook liggend dood hout is waardevol voor het bos. Liggende stamdelen zijn substraat voor organismen als schimmels, mossen en planten, larven en miljoenpoten.

Vraag aan de gemeente over wandelpaden nabij het Hullenbosje: Bespreken of er een mooi rondje (voor een ieder toegankelijk) is te realiseren.

Antwoord: Het pad tussen het bosje en korfbalveld wordt aangepakt door de gemeente. Hier komt koersmix op.

De op en afritten,  vanaf de Roderweg tot aan de Hullenweg worden aangepakt

De bebording van de paden duidelijker regelen. Ook hier is van belang dat er door alle gebruikers rekening met elkaar moet worden gehouden. Extra borden worden niet meer geplaatst. Bij de afdeling recreatie van de gemeente is wel een plan in de maak om het gebruik van de bossen aan te duiden. Er zullen vastgestelde fietspaden, voetpaden en ruiterpaden in worden opgenomen. Deze routes worden met o.a. de MTB verenigingen gecommuniceerd. Als de routes zijn vastgesteld moet er gekeken worden naar de borden en functie. De tweede functie die de openstellingsborden hebben dat het een vereiste is deze plaatsen voor het verkrijgen van subsidies.

Vraag aan gemeente over zitbanken:Beleid, Reparatie en onderhoud van de zitbanken. Zitbanken worden verwijderd, zakken weg of hebben onderhoud nodig. Hoe gaat de gemeente daar mee om?

Antwoord: Gemeente zal alle banken in het Hullenbosje langsgaan en rechtzetten.

Vraag aan gemeente over plaatsing blikvangers en hondenpoepafvalbak.

Antwoord: Er zullen blikvangers/vuilnisbakken worden geplaatst t/o de zitbankjes in het bosje, bij de skatebaan en een hondenpoepafvalbak bij het speelveldje aan de kant van het korfbalveld. Iedereen met hond wordt verzocht om de poep op het speelveldje op te ruimen en in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Vraag aan gemeente over het opruimen zwerfafval.

Antwoord: Elke maandag wordt bij de skatebaan de boel opgeruimd. Mocht er in de week veel liggen dan graag even de gemeente bellen. Mag iedereen doen. In het weekend wordt er niet opgeruimd, maar graag de boel laten liggen tot maandag, dan kan de gemeente zien hoeveel er geproduceerd wordt.

Vraag aan de gemeente over vogelhuisjes.

Antwoord: Er worden door de gemeente 20 vogelhuisjes besteld en die worden door de werkgroep opgehangen.

Jullie zien dat de gemeente mee wil werken om alles voor elkaar te krijgen.

We kunnen dus tot na het broedseizoen niet meer snoeien. Maar in augustus /september  mogen we weer aan de slag. Ik hoop dat we dan weer een beroep op de vrijwilligers mogen doen.

Zijn er nog opmerkingen of vragen, deel ze dan met ons.

Ik wens jullie een mooie zomer toe met veel plezier in het Hullenbosje.

Namens de werkgroep, Tjitske Kind

E-mail: tjitskekind@xs4all.nl of Tel. 06 19 99 71 02